Vergoeding huisvesting onderwijs

Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. U kunt hierbij denken aan nieuwbouw en uitbreiding. Maar ook aan een eerste inrichting met meubels en onderwijsleerpakket.

Hoe regelt u het
Het schoolbestuur vraagt de vergoeding aan bij de gemeente, via een brief. Daarin moet de volgende informatie staan:

  • waarom u de vergoeding wilt
  • wat u met de vergoeding gaat doen
  • de grootte en het soort huisvesting
  • een schatting van de kosten

De aanvraag geldt voor huisvestingsvoorzieningen in het volgende jaar.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag.

Vragen?
Neem gerust contact op via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl.