Onroerende zaak, huur, pacht, koop

Wilt u een gebouw huren, kopen of pachten van de gemeente, dan moet u altijd een kopie geldig identiteitsbewijs meesturen met uw aanvraag. Ook moet u omschrijven om welk (deel van) gebouw het gaat en waarvoor uw het wil gebruiken.

Wetgeving

U kunt hierover contact opnemen met de gemeente Laarbeek.

De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.