Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

U kunt niet altijd met uw onroerend goed, zoals een woning, doen wat u wilt. Uw rechten kunnen worden ingeperkt door bestuurlijke besluiten specifiek voor uw onroerend goed. Denk aan een voorkeursrecht van de gemeente om uw eigendom aan te kopen. Of als uw bezit een monument is. U kunt bij de gemeente deze beperkingen opvragen.

Gemeentelijke beperkingen
Alle gemeentelijke beperkingen die onder de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) vallen, moeten in de gemeentelijke registers worden ingeschreven. De gemeente registreert de beperkingen die ze zelf opleggen in een landelijke database (de Landelijke Voorziening). Het Kadaster beheert deze Landelijke Voorziening.

Niet-gemeentelijke beperkingen
Alle niet-gemeentelijke beperkingen die onder de Wkpb vallen, worden ingeschreven en geregistreerd bij het Kadaster.

Openbaarheid gegevens
De gegevens zijn openbaar. Iedereen kan deze opvragen. Wel geldt dat de gemeente niet zomaar persoonsgegevens (gekoppeld aan onroerend goed objecten) vrij geeft.

Wetgeving

  • U kunt de gemeentelijke beperkingen bij de gemeente inzien.
  • U kunt bij de gemeente ook beperkingen inzien van andere overheden, zoals het Rijk. Deze gegevens zijn vastgelegd bij het Kadaster, maar er is bij de gemeente een online verbinding.
  • U kunt tegen betaling van kosten een gewaarmerkt afschrift krijgen van een beperkingenbesluit.