Opnieuw inschrijven in Nederland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? Woonde u vroeger in Nederland? U moet zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland opnieuw inschrijven in de gemeente waarin u gaat wonen.

Bent u vóór oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven.

Let op: vanwege het coronavirus moet u in veel gevallen eerst in quarantaine (dus thuisblijven). Wij volgen daarin altijd de richtlijnen van het RIVM. Bekijk het reisadvies(externe link) voor vertrek naar Nederland. Heeft het land waar u bent een verhoogd risico op corona? Dan krijgt het een oranje of rood reisadvies. U blijft dan bij aankomst in Nederland 10 dagen binnen. Als u zich hier vestigt vanuit het buitenland geldt echter de wettelijke verplichting om uiterlijk op de vijfde dag na aankomst in Nederland aangifte te doen bij de gemeente. Dat lijkt elkaar dus tegen te spreken. Daarom moet u voor inschrijving altijd bellen naar 0492 469 700. We zoeken dan samen met u naar een passende oplossing binnen de wet en binnen de richtlijnen van het RIVM.

Hoe u het regelt

U regelt de inschrijving persoonlijk in het gemeentehuis.
U maakt hiervoor een afspraak, klik hier om een afspraak te maken. Komt u uit een land met een rood of oranje reisadvies? Dan belt u naar: 0492 469 700. 

Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Uw partner en/of kinderen moeten zich opnieuw inschrijven. U maakt voor iedere persoon apart een afspraak.

 

Wat u nodig heeft

  • Een geldig legitimatiebewijs en/of document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Alle bewijsstukken die betrekking hebben op uw persoonlijke status en die zich hebben voorgedaan na de datum van uw vertrek naar het buitenland; bv. huwelijks- of echtscheidingsakte, geboorteakte.
  • Komt u uit de voormalige Nederlandse Antillen? Een bewijs van uitschrijving.

U hoeft documenten die al geregistreerd staan niet opnieuw in te leveren. Hebben er in het buitenland wijzigingen plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie, dan moeten wij dit wel weten. Twijfelt u over wat u (nog) bij ons moet inleveren? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wat kost het
 I​nschrijven is gratis

Wat u moet weten
De voorwaarden om u opnieuw in te schrijven in Nederland zijn:

  • U heeft al eerder in Nederland gewoond.
  • U bent na oktober 1994 naar het buitenland geëmigreerd

Vertalen en legaliseren documenten
Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het originele document opnieuw laten legaliseren. Dit betekent dat de echtheid van het document wordt vastgesteld. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

Vragen
Wij helpen u graag. Neem contact op met ons Klant Contact Centrum: 0492 469 700.