Optocht organiseren

Aanvragen
U kunt dit product aanvragen via het Formulier Vergunning voor het organiseren van een evenement.

Als u het voornemen heeft om een betoging te houden, dient u dit ten minste 72 uur voordat de betoing wordt gehouden, schriftelijk mede te delen aan de burgemeester met gegevens over: 

  • de af te leggen route met het gewenste begin- en eindpunt;
  • het te verwachten aantal deelnemers aan de betoging;
  • de lengte van de betoging;
  • het tijdstip van aanvang en de duur van de betoging;
  • de met de politie en de brandweer gemaakte afspraken over het houden van de betoging.

Wilt u een optocht organiseren zoals een carnavals- of sinterklaasoptocht, een bloemencorso of een optocht van bijzondere voertuigen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Het is van belang om de in het kader van de voor de optocht benodigde voorzieningen, zoals dranghekken, wegafsluitingen, EHBO en wellicht gemotoriseerde begeleiding, tijdig te overleggen met bijvoorbeeld de gemeente, de politie en de brandweer.