Peuterspeelzaalwerk

Peuterspeelzalen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. De opvang van peuters (peuterspeelzaalwerk) is een verantwoordelijkheid van Wet Kinderopvang. De gemeente subsidieert ook een groot deel van de peuterspeelzalen. Hoe dit is geregeld, ligt vast in regels die de gemeente heeft opgesteld.

Peuterspeelzalen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen op het gebied van kwaliteit van dienstverlening en hygiëne. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. De kwaliteitseisen aan het peuterspeelzaalwerk zijn gelijk aan die van de kinderopvang. Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en kiest voor uw kind voor peuterspeelzaalwerk, dan doet u dit binnen de Wet Kinderopvang en ontvangt u hiervoor kinderopvangtoeslag.

De gemeentelijke regels over de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen kunt u opvragen bij de gemeente.