Reclame-uitingen plaatsen, omgevingsvergunning

Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 vierkante meter, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van onder andere politieke, culturele of sportactiviteiten.

Omgevingsloket online
U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U hebt dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

Omgevingsvergunning aanvragen
In het Omgevingsloket online kunt u het aanvraagformulier digitaal invullen of het formulier downloaden en op papier uitprinten. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar de gemeente.

Beslissing op de aanvraag
De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

In de volgende gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

  • Als de reclame-uitingen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en geplaatst zijn langs de openbare weg of in de open lucht.
  • Als de reclame of aankondiging tijdelijk is. U mag tijdelijke reclame niet eerder dan 4 weken voor de te houden activiteit aanbrengen en u moet de reclame na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk verwijderen.
  • Als de reclame-uitingen een permanent karakter hebben.

De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

Bij het invullen van het aanvraagformulier hebt u de volgende gegevens nodig:

  • de situering (op een kaart);
  • de afmetingen van het object;.
  • bij voorkeur een tekening of een foto van het object. 

Wetgeving