Reclamemateriaal verspreiden

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Hiervoor heeft u in principe geen toestemming van de gemeente nodig. Afhankelijk van de aard en wijze van verspreiding zijn hieraan voorwaarden verbonden. Vandaar dat beter is uw voornemen vooraf te melden aan de gemeente.

De gemeente maakt bijvoorbeeld afspraken met u over het opruimen van mogelijke vervuiling van de openbare weg als gevolg van de verspreiding.

Meenemen
Verklaring over

  • de reden van verspreiding;
  • de aard van het reclamemateriaal;
  • de datum van verspreiding;
  • het tijdstip van verspreiding;
  • de plaats van verspreiding.