Rijbewijs

U bent geslaagd voor uw eerste rijbewijs of voor een nieuwe categorie? Uw rijbewijs verloopt bijna? Vraag uw nieuwe rijbewijs op tijd aan. U regelt de anvraag van uw rijbewijs persoonlijk in het gemeentehuis. 

Rijbewijs aanvragen:
-U regelt de aanvraag van uw rijbewijs persoonlijk in het gemeentehuis.
-U maakt hiervoor een afspraak, Klik hier om een afspraak te maken
-U kunt uw rijbewijs 5 werkdagen na de aanvraag ophalen. Dit doet u altijd zelf.

Wat u nodig heeft
Bij de aanvraag of verlenging neemt u mee:
 • 1 recente kleurenpasfoto, niet ouder dan 6 maanden op het moment van aanvraag, die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument
 • uw oude rijbewijs

Bij het ophalen neemt u mee:

 • het oude rijbewijs. Dit wordt door de gemeente ingenomen,
 • het afhaalbewijs.

U heeft 3 maanden de tijd om uw nieuwe rijbewijs op te halen. Daarna wordt het vernietigd.

U mag tijdelijk langer doorrijden met een verlopen rijbewijs. Kijk voor meer informatie hierover bij de voorwaarden.

Wat kost het
Rijbewijs € 41,00
Spoedprocedure € 34,00 + kosten rijbewijs
Gezondheidsverklaring € 37,80

(tarieven 2021)

Wat u moet weten

Algemene voorwaarden aanvragen rijbewijs

 • U staat ingeschreven als inwoner van de Gemeente Laarbeek
 • U vraagt het rijbewijs persoonlijk aan
 • U moet minstens 185 dagen in Nederland ingeschreven staan
 • Er mag geen sprake zijn van ontzegging of ongeldigverklaring van een rijbewijs
 • Er is bij het CBR, indien van toepassing, een verklaring van geschiktheid geregistreerd van minder dan 1 jaar oud.
 • Er is bij het CBR, indien van toepassing, een verklaring van rijvaardigheid geregistreerd van minder dan 3 jaar oud

U mag tijdelijk langer doorrijden met een verlopen rijbewijs
Het is niet altijd mogelijk om een rijbewijs te verlengen. De Europese Commissie heeft een tijdelijke regeling vastgesteld.
Wanneer uw rijbewijs is verlopen dan mag u langer doorrijden met een verlopen rijbewijs of met een verlopen categorie van uw rijbewijs.

Voorwaarden:

 • Het rijbewijs is verlopen / verloopt vanaf 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020.
 • Verloopt uw rijbewijs of een categorie van uw rijbewijs in deze periode? Dan mag u 9 maanden doorrijden binnen Europa met uw verlopen rijbewijs. De 9 maanden gaan in vanaf de datum dat uw rijbewijs verloopt. U blijft in die periode verzekerd en u krijgt hiervoor geen boete.
 • De regeling is alleen geldig voor rijbewijzen van de Europese Unie en voor het rondrijden binnen Europa.
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Ook voor rijbewijzen die vanwege een medische aandoening korter geldig zijn.

Uitzonderingen

 • De regeling is niet geldig voor rijbewijzen die ingevorderd of geschorst zijn.
 • Het verlopen rijbewijs kan niet worden gebruikt als legitimatiebewijs. U mag een verlopen rijbewijs nu tijdelijk WEL gebruiken voor zorgafname.

Vervallen vrijstelling code 95
Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben automatisch code 95 gekregen voor de duur van hun rijbewijs. De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet mag. De Nederlandse overheid moet dit terugdraaien. Hiervoor is een wetswijziging doorgevoerd, die ingaat per 1 december 2020. U vindt hierover meer informatie op de website van de Rijksoverheid

BREXIT: Rijbewijzen

 • Tot 31 december 2020 kunt u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk nog omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Vanaf 2021 is een rijbewijs van het Verenigd Koninkrijk geen EU-rijbewijs meer.
 • Beroepschauffeurs kunnen na 31 december 2020 geen code 95 meer bij laten schrijven op een Nederlands rijbewijs.

Gezondheidsverklaring
In een aantal gevallen heeft u een medische keuring nodig. Dat als u:

 • 75 jaar of ouder bent
 • een beperking heeft die van invloed is op uw rijvaardigheid
 • een rijbewijs aanvraagt voor een vrachtwagen of bus

Een medische keuring regelt u via een Gezondheidsverklaring rijbewijs. U vindt aanvullende informatie hierover bij Gezondheidsverklaring Rijbewijs.

Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U bent rijgeschikt? U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak

Geldigheid
Nieuwe rijbewijzen zijn meestal 10 jaar geldig. Soms is een rijbewijs korter geldig. Dit is afhankelijk van rijbewijscategorie, uw leeftijd en uw gezondheidssituatie. Bijvoorbeeld als u ouder bent dan 65 jaar, als u een groot rijbewijs heeft of als u een beperking heeft die van invloed is op uw rijvaardigheid.

Leeftijd Geldigheid
Jonger dan 65 jaar    10 jaar
Tussen de 65 en 70 jaar Tot 75e verjaardag
Tussen de 70 en 75 jaar 5 jaar
Ouder dan 75 jaar Maximaal 5 jaar

Tijdelijke regeling 75 +
Vanaf 1 december 2019 mogen 75 plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs krijgt  persoonlijk bericht van het CBR. Men kan met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. Dit kan uiterlijk 1 jaar nadat uw rijbewijs verlopen is. Voor uitgebreide informatie: https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-situatie/gezondheidsverklaring-75-jaar-of-ouder/blijven-rijden-met-een-verlopen-rijbewijs.htm

Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar
Als u 17 jaar oud bent, kunt u een rijbewijs aanvragen. U mag dan tot uw 18e jaar autorijden met een coach naast u. Hiervoor vraagt u eerst een begeleiderspas aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Deze begeleiderspas moet u meebrengen bij de aanvraag van het rijbewijs. Kijk voor meer informatie over de begeleiderspas op de website van 2toDrive.

Uw rijbewijs is versleten of onleesbaar
Is uw rijbewijs versleten of onleesbaar geworden? U kunt er dan voor kiezen om uw rijbewijs te laten vervangen voor de resterende geldigheidsduur of te vernieuwen voor de volle geldigheidsduur. U dient dan wel aan alle voorwaarden te voldoen die bij het rijbewijs horen, bv medische keuring.

U wilt een buitenlands rijbewijs omwisselen?
Als u een buitenlands rijbewijs heeft, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit is afhankelijk van het land waar het rijbewijs is afgegeven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RDW.

Is uw rijbewijs kwijt, gestolen of heeft u een vermoeden van misbruik?
U meldt de vermissing van uw document persoonlijk in het gemeentehuis. U regelt dit samen met de aanvraag van uw nieuwe rijbewijs. Het is niet nodig aangifte te doen bij de politie.

U bent uw document in het buitenland kwijt raakt door vermissing of diefstal?
U doet altijd eerst aangifte in het buitenland.
U vermoed misbruik van uw rijbewijs?
U kunt dit melden bij Centraal meldpunt identiteitsfraude. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/10/23/meldingsformulier-identiteitsfraude

Vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via 0492 469 700.