Rolstoelvoorziening (Wmo)

Hebt u een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem? En bent u daardoor afhankelijk van een rolstoel of ander hulpmiddel? Dan hebt u misschien recht op een voorziening van de gemeente. U kunt hierbij denken aan allerlei soorten hulpmiddelen die u meer mobiel maken of houden. Te denken valt aan rolstoelen, scootermobielen, speciale driewielfietsen en dergelijke.

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op een van de teams Zorg & Welzijn
Klik hier voor meer informatie over deze teams.

Iedere burger die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er zijn wel voorwaarden:

  • U kunt alleen een vergoeding aanvragen in de gemeente waar u woont.
  • U kunt voor de betreffende kosten op geen enkele andere voorziening een beroep doen, bijvoorbeeld vanuit uw zorgverzekering.