Ruimte in gemeentelijke panden gebruiken

U kunt de gemeente toestemming vragen voor het gebruik van gemeentelijke panden, voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of (toneel/muziek)uitvoeringen.

De voorwaarden zijn afhankelijk van de aard van het gebruik. Meestal let de gemeente op aspecten die betrekking hebben op

  • de openbare orde en zedelijkheid;
  • de extra belasting van het pandgebruik;
  • eventuele overlast voor andere gebruikers en omwonenden.

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren. Bij uw aanvraag moet u het onderstaande aangeven:

  • de reden;
  • de plaats;
  • de datum;
  • de periode;
  • de naam van de verantwoordelijke (instantie).