Seksbedrijf exploiteren

De inrichting moet aan verschillende voorschriften voldoen. Dit betreft onder meer:

  • de voorwaarden uit het bestemmingsplan;
  • een omgevingsvergunning (in het kader van de brandveiligheid of (ver)bouwplannen);
  • eventueel een schenkvergunning (Drank- en Horecawet);
  • een vergunning in het kader van de APV (met oog op openbare orde en gedragseisen).

Overleg vooraf met de gemeente over de mogelijke vestiging van een seksinrichting.

Seksinrichtingen zijn niet (meer) verboden bij de wet. Als u een seksinrichting exploiteert, dient u te voldoen aan de bepalingen zoals die door de gemeente zijn vastgelegd. Tevens dient u de oprichting, overname door een ander, of staking van de exploitatie bij de gemeente te melden.