Sociale werkvoorziening, aanvraag

Om voor de Wsw in aanmerking te komen moet u een indicatie hebben. Om voor een Wsw-indicatie in aanmerking te komen moet u aan alle hier genoemde voorwaarden voldoen:

  • U hebt een handicap waardoor u niet in een gewone baan kunt werken. 
  • U kunt wel werken in een aangepaste omgeving.
  • U bent in staat om regelmatig te werken.
  • U wilt zelf graag een baan.
  • U staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf.

Achtergrond
Uitgangspunt is dat u gaat werken bij een gewone werkgever. Uiteraard gaat het om werkzaamheden onder aangepaste omstandigheden. Door te werken bij een gewone werkgever groeien uw kansen op een overstap naar de reguliere arbeidsmarkt (naar werk zonder de Wsw). U kunt ook een regulier dienstverband aangaan met een gewone werkgever. U houdt dan specifieke begeleiding op de werkplek. De Wsw betaalt de begeleiding. Dit heet begeleid werken.

Een Wsw-indicatie kunt u aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.

  • UWV WERKbedrijf beoordeelt of u in aanmerking komt voor de Wsw en wat uw arbeidshandicap (licht, matig of ernstig) is.
  • UWV WERKbedrijf adviseert over de gewenste omstandigheden. Gestreefd wordt u zoveel mogelijk onder professionele begeleiding bij een reguliere werkgever te laten werken, in plaats van in een sociale werkplaats. Daarbij wordt ook gekeken naar benodigde aanpassingen in de werkomgeving en aanvullende scholing.
  • UWV WERKbedrijf geeft een advies aan het gemeentebestuur. De beslissing ligt bij het gemeentebestuur.
  • U krijgt schriftelijk bericht van het advies van UWV WERKbedrijf en het besluit van de gemeente.

De gemeente zoekt werk voor werknemers met een indicatie voor de sociale werkvoorziening. Bijvoorbeeld een baan bij een regulier bedrijf of bij een sociale werkvoorziening. De gemeente kan daarbij een begeleidingsorganisatie (Atlant) inschakelen. Deze organisatie zoekt namens de gemeente werk voor de arbeidsgehandicapte werknemer. U kunt dan op een wachtlijst komen. Is het na 6 maanden niet gelukt om passend werk voor u te vinden? Dan hebt u recht om een andere begeleidingsorganisatie in te zetten.

Hebt u een Wsw-indicatie dan kunt u ook gebruik maken van een persoongebonden budget (PGB). De gemeente wijst dit budget toe en stelt de hoogte ervan vast.

Kunt u door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden regelmatig werk doen? Met de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kan de gemeente u passend werk bieden.

Laarbeek aangesloten bij Senzer
Als werkbedrijf voor de arbeidsregio Helmond-De Peel voert Senzer de Participatiewet uit voor zeven gemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren). Dat betekent dat alle contacten, betalingen, heronderzoeken en dergelijke voor uitkeringen plaatsvinden in Helmond.

Contact met Senzer
Ben je op zoek naar werk, heb je een vraag over werk en/of inkomen of wil je een uitkering aanvragen? Op www.senzer.nl vind je veel praktische informatie. Uiteraard ben je ook welkom op ons kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond. We zijn iedere werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Telefonisch is Senzer bereikbaar van 8.00-17.00 uur op telefoonnummer: 0492 58 24 44. Mailen kan naar info@senzer.nl.