Spandoek plaatsen

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. Voeg bij uw aanvraag een verklaring met daarin:

  • de plaats waar het spandoek moet hangen;
  • de periode dat het spandoek op deze locatie hangt;
  • de grootte en het opschrift van het spandoek (foto);
  • het materiaal waaruit het spandoek is gemaakt.

De gemeente kan de vergunning weigeren in de volgende gevallen:

  • Het spandoek levert gevaar op voor de veiligheid.
  • Het spandoek belemmert de bruikbaarheid van de weg of het beheer en onderhoud.
  • Er is sprake van overlast voor de omgeving.
  • Het spandoek vermindert de kwaliteit van de openbare ruimte (het valt bijvoorbeeld te erg op).

Wilt u een spandoek ophangen aan de openbare weg? Voor het ophangen van spandoeken hebt u toestemming van de gemeente nodig. Spandoeken boven de weg worden in Laarbeek slechts toegestaan ter aankondiging van collectes voor goede doelen zoals de Hartstichting, Brandwondenstichting, Nierstichting etc. en met vermelding van "wij gaan weer naar school". De gemeente bepaalt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wanneer u een vergunning nodig hebt en wat u daarvoor moet doen.