Speelvoorziening kinderen

Voor een goede leefomgeving richt de gemeente speelgelegenheden in zoals trapveldjes en speelterreinen. Op deze terreinen plaatst de gemeente soms ook speelvoorzieningen voor kinderen. Zijn er weinig speelmogelijkheden in uw omgeving aanwezig of hebt u klachten, dan kunt u dit aan de gemeente melden.

Meldpunt openbare ruimte
Als u opmerkingen heeft over de openbare ruimte, kunt u die doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

U kunt ervan uitgaan dat uw melding binnen vijf werkdagen wordt afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, krijgt u bericht over de termijn waarop uw melding kan worden opgelost. Uitzondering hierop is de openbare verlichting. Om de twee weken worden gemelde storingen in de verschillende kernen verholpen.

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor aanvragen voor grootschalig onderhoud van het openbaar groen of voor het aanvragen van vergunningen. Voor deze aanvragen kunt u terecht bij de producten groenvoorziening, melding en omgevingsvergunning.

Meldpunt openbare ruimte
Als u opmerkingen heeft over de openbare ruimte, kunt u die doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

U kunt ervan uitgaan dat uw melding binnen vijf werkdagen wordt afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, krijgt u bericht over de termijn waarop uw melding kan worden opgelost. Uitzondering hierop is de openbare verlichting. Om de twee weken worden gemelde storingen in de verschillende kernen verholpen.

 

 

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor aanvragen voor grootschalig onderhoud van het openbaar groen of voor het aanvragen van vergunningen. Voor deze aanvragen kunt u terecht bij de producten groenvoorziening, melding en omgevingsvergunning.

De gemeente heeft een eigen beleid voor het bepalen van het aantal speelgelegenheden en de aard en omvang hiervan. In overleg met de gemeente kunt u kijken of er voldoende speelmogelijkheden zijn in uw woonomgeving. Hierbij speelt het gemeentelijk beleid een bepalende rol.

Hebt u klachten over het onderhoudsniveau van de speelvoorzieningen, neem dan contact op met de gemeente.

Bent u het niet eens met het gemeentelijk beleid over speelgelegenheden? U kunt dan het beste een brief hierover sturen naar de gemeente. Soms kunt u hierover ook een afspraak maken met de verantwoordelijke wethouder.