Straatartiest optreden, toestemming

Bij de beoordeling van de aanvraag let de gemeente op de volgende aspecten:

  • De bescherming van de openbare orde.
  • Overlast voor de omgeving.
  • De veiligheid.

U moet de ontheffing schriftelijk aanvragen. Vraag de gemeente om een aanvraagformulier.

Meenemen
Verklaring met daarin de volgende gegevens:

  • De plaats en datum waar u uw kunsten wilt vertonen.
  • Begin- en eindtijd waartussen u uw kunsten wilt vertonen.

Als u muziek (maar ook dans, toneel beeldende kunst) wilt bieden voor publiek of op een normaliter voor publiek bestemde plaats, heeft u een ontheffing op het verbod van de gemeente nodig.