Straatnaamgeving, suggestie

De gemeente heeft de wettelijke plicht om namen vast te stellen voor alle straten, pleinen en andere delen van de openbare ruimte (bijvoorbeeld naar aanleiding van een omgevingsvergunning). De commissie straatnaamgeving adviseert de gemeente over nieuwe straatnamen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar historische juistheid en praktische bruikbaarheid. Als u een suggestie heeft voor een nieuwe straatnaam, kunt u uw voorstel indienen bij de commissie via gemeente@laarbeek.nl., liefst met een duidelijke omschrijving.

De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Hierbij wordt de gemeente geadviseerd door een commissie straatnaamgeving. Heeft u een suggestie voor een nieuwe straatnaam, dan kunt u een voorstel indienen via gemeente@laarbeek.nl.