Lantaarnpaal kapot

De gemeente plaatst lantaarnpalen langs openbare wegen voor een betere veiligheid. Als er lantaarnpalen kapot zijn, horen wij dat graag.

Wat is openbare verlichting?
Openbare verlichting is de verlichting van verharde openbare wegen.

Waar en waarom plaatst de gemeente openbare verlichting?

  • De gemeente plaatst openbare verlichting om de sociale veiligheid te bevorderen en vanwege de verkeersveiligheid.
  • Binnen de bebouwde kom is de verlichting bedoeld voor de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid.
  • Buiten de bebouwde kom wordt een oriënterende verlichting aangebracht op plaatsen waar de weggebruiker gewezen dient te worden op veranderingen in de weg, zoals scherpe bochten en kruispunten.

Bekijk het Beleidsplan Openbare verlichting 2011.

Hoe regelt u het?
Zijn er een of meer lantaarnpalen in uw buurt kapot? Dan kunt u dit melden via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook doorgeven via telefoonnummer 0492 469 700.

Wat u nodig heeft
Repareren gaat het snelst wanneer u de plaats, de straatnaam en het nummer van de lantaarnpaal doorgeeft. Staat de kapotte lantaarnpaal in een achterpad? Kijk dan of de code op de lantaarnpaal begint met de letters WS. In dat geval is de lantaarnpaal van de woningstichting en kunt u de storing daar melden.

Wat u moet weten
Iets melden is gratis. De meeste meldingen worden binnen 5 werkdagen afgehandeld. Maar storingen aan lantaarnpalen worden om de 2 weken opgelost. Een onderhoudsdienst doet het onderhoud van de openbare verlichting voor ons.

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor het aanvragen van vergunningen of groot onderhoud van openbaar groen. Voor deze aanvragen kunt u terecht bij de producten groenvoorziening, melding en omgevingsvergunning.

Meer informatie
De gemeente plaatst verlichting bij verharde openbare wegen voor een betere veiligheid. Daarbij kijken we niet alleen naar lantaarnpalen, maar naar al het licht in de openbare ruimte. Buiten de bebouwde kom staat er alleen verlichting bij veranderingen in de weg, zoals scherpe bochten en kruispunten.

Lees meer over openbare verlichting in het Beleidsplan Licht in de openbare ruimte 2018.