Straatverlichting, storing

Wat is openbare verlichting?
Openbare verlichting is de verlichting van verharde openbare wegen.

Waar en waarom plaatst de gemeente openbare verlichting?

  • De gemeente plaatst openbare verlichting om de sociale veiligheid te bevorderen en vanwege de verkeersveiligheid.
  • Binnen de bebouwde kom is de verlichting bedoeld voor de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid.
  • Buiten de bebouwde kom wordt een oriënterende verlichting aangebracht op plaatsen waar de weggebruiker gewezen dient te worden op veranderingen in de weg, zoals scherpe bochten en kruispunten.

Bekijk het Beleidsplan Openbare verlichting 2011.

Als de openbare verlichting in uw omgeving kapot is, kunt u contact opnemen met de gemeente Laarbeek. Repareren gaat het snelst wanneer u de plaats, de straatnaam en het nummer van de lichtmast doorgeeft via het meldpunt openbare ruimte.

Staat de kapotte lichtmast in een achterpad? Kijk dan eerst even of de code op de kapotte lichtmast begint met de letter WS. In dat geval is de lichtmast eigendom van de woningstichting en kunt u de storing daar melden.

Meldpunt openbare ruimte
Als u opmerkingen heeft over de openbare ruimte, kunt u die doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

U kunt ervan uitgaan dat uw melding binnen vijf werkdagen wordt afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, krijgt u bericht over de termijn waarop uw melding kan worden opgelost. Uitzondering hierop is de openbare verlichting. Om de twee weken worden gemelde storingen in de verschillende kernen verholpen.

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor aanvragen voor grootschalig onderhoud van het openbaar groen of voor het aanvragen van vergunningen. Voor deze aanvragen kunt u terecht bij de producten groenvoorziening, melding en omgevingsvergunning.

Het onderhoud van de openbare verlichting is door de gemeente uitbesteed aan een particuliere onderhoudsdienst. De verantwoordelijkheid voor de verlichting ligt echter bij de gemeente, zodat u bij klachten over de openbare verlichting het beste contact op kunt nemen met de gemeente via het Meldpunt openbare ruimte.

Als de openbare verlichting in uw omgeving kapot is, kunt u contact opnemen met de gemeente Laarbeek. Repareren gaat het snelst wanneer u de plaats, de straatnaam en het nummer van de lichtmast doorgeeft via het meldpunt openbare ruimte.