Subsidie aanvragen voor een waardevolle boom

Voor waardevolle solitaire bomen die op de Groene Kaart staan en in particulier eigendom zijn, kunt u een bijdrage voor de duurzame instandhouding aanvragen. Onder ‘duurzame instandhouding van een waardevolle boom’, kan in ieder geval verstaan worden dat voor de boom noodzakelijke onderhoudsmaatregelen (snoeien) worden uitgevoerd. Maar ook eenmalige specifieke maatregelen zoals groeiplaatsverbetering of -bescherming, uitrasteren van bomen en/of kroonverankering komen in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage. Er gelden wel een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden. De belangrijkste is dat de boom aangemeld moet zijn voor de door de gemeente aangeboden gratis periodieke boomcontrole met onderhoudsadvies. Zowel het ‘aanmeldformulier boomcontrole’ als het ‘aanvraagformulier bijdrageregeling waardevolle bomen’ kunt u downloaden door op de link te klikken.. Ook de subsidievoorwaarden zijn digitaal raadpleegbaar.

Onder ‘duurzame instandhouding van een waardevolle boom’, kan in ieder geval verstaan worden dat voor de boom noodzakelijke onderhoudsmaatregelen (snoeien) worden uitgevoerd. Maar ook eenmalige specifieke maatregelen zoals groeiplaatsverbetering of -bescherming, uitrasteren van bomen en/of kroonverankering komen in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage. Er gelden wel een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden. De belangrijkste is dat de boom aangemeld moet zijn voor de door de gemeente aangeboden gratis periodieke boomcontrole met onderhoudsadvies. Zowel het ‘aanmeldformulier boomcontrole’ als het ‘aanvraagformulier bijdrageregeling waardevolle bomen’ kunt u downloaden door op de link te klikken.. Ook de subsidievoorwaarden zijn digitaal raadpleegbaar.