Subsidie onderhoud of herstel monument

Voor monumenten kunt u een bijdrage vragen in de kosten voor onderhoud of herstel. U bent verplicht om onderhoud te doen als dit nodig is voor het behoud van het monument. U mag monumenten niet zomaar verbouwen of veranderen. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Voor gemeentelijke monumenten vraagt u deze subsidie aan bij de gemeente
Om subsidie aan te vragen bij gemeente vult u het PDFAanvraagformulier monumentensubsidie in. Het ingevulde formulier met de bijhorende documenten mailt u naar gemeente@laarbeek.nl(link stuurt een e-mail).
Vermeld daarbij: aanvraag subsidie monumenten.

De voorwaarden vindt u terug in de PDFSubsidieverordening monumenten gemeente Laarbeek.
Met PDFdeze voorbeelden krijgt u meer inzicht in hoe de subsidieverlening werkt.

Voor rijksmonumenten vraagt u deze subsidie aan bij het Rijk
Particuliere eigenaren van een woonhuis kunnen elk jaar subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. De woonhuissubsidie(externe link) kunt u elk jaar vanaf 1 maart t/m 30 april aanvragen voor gemaakte kosten in het voorgaande jaar. U kunt subsidie aanvragen voor 38% van de kosten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Heeft u een gebouwd rijksmonument dat (oorspronkelijk) geen woonhuis is, zoals een kerk of fabriek? Dan kunt u een instandhoudingssubsidie(externe link) aanvragen.

Inspecties Monumentenwacht Noord-Brabant
Gemeente Laarbeek moedigt eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten aan om zich aan te sluiten bij Monumentenwacht Noord-Brabant. De kosten voor het abonnement en de tweejaarlijkse controles worden gesubsidieerd door de gemeente. De voorwaarden voor de subsidie zijn terug te vinden in de PDFSubsidieverordening monumenten gemeente Laarbeek.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de gemeente en vraag naar de medewerker monumenten.