Subsidie voor een waardevolle boom

Heeft u waardevolle alleenstaande bomen die op de Groene Kaart staan? Dan kunt u een bijdrage krijgen om ervoor te zorgen dat de boom gezond en mooi blijft. Bijvoorbeeld voor:

  • onderhoud (snoeien)
  • herstel, verbetering of bescherming van de plaats waar de boom groeit
  • een afrastering (hek) om de boom
  • een verbinding tussen twee of meer takken, om te voorkomen dat een losscheurende tak of stam op de grond valt (kroonverankering)

Hoe regelt u het?
Vul het aanvraagformulier bijdrageregeling waardevolle bomen in en stuur dit op naar de heer Brands van de gemeente Laarbeek. Dit kan via e-mail naar: gemeente@laarbeek.nl of per post naar: postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.

Er gelden wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat de boom is aangemeld voor de door de gemeente aangeboden gratis regelmatige boomcontrole met onderhoudsadvies. Is dit nog niet gebeurd? Vul dan het aanmeldformulier boomcontrole in en stuur dit naar de heer Brands van de gemeente Laarbeek. De andere voorwaarden vindt u in de bijdrageregeling waardevolle bomen.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de bijdrage voor waardevolle bomen? Neem dan contact op met de heer Brands van de gemeente Laarbeek, via gemeente@laarbeek.nl of telefoonnummer 0492 469 700.