Subsidieregeling activiteiten viering 25 jaar Laarbeek

Als u een activiteit wilt organiseren in het kader van de viering van 25 jaar Laarbeek kunt u daarvoor subsidie krijgen van de gemeente. Daarvoor gelden een aantal spelregels. Zo worden bijvoorbeeld alleen aanvragen behandeld die via deze website ingediend zijn. De aan een aanvraag verbonden spelregels kunt u lezen in de subsidieregeling voor het aanvragen van activiteiten voor 25 jaar Laarbeek en de voorwaarden hieronder.  

Nadat de aanvraag bij de gemeente Laarbeek is binnengekomen, bekijkt een werkgroep of de aanvraag voldoet aan de spelregels. We streven ernaar om binnen 4 weken (of zoveel eerder als mogelijk is) een beslissing te nemen op uw verzoek.

N.B.: het aanvraagformulier werkt alleen als alle velden worden ingevuld!

Spelregels beoordeling verzoeken om subsidie in het kader van de viering van 25 jaar Laarbeek

De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. De activiteit heeft een duidelijke relatie met het thema 25 jaar Laarbeek
b. De activiteit is een nieuwe activiteit of een bestaande activiteit, waarin een duidelijke relatie wordt gelegd met het thema 25 jaar Laarbeek.
c. De activiteit is eenmalig en vindt plaats in 2022
d. De activiteit vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Laarbeek
e. De activiteit is in elk geval voor (alle) inwoners van de gemeente Laarbeek toegankelijk
f. De activiteit heeft geen (overwegend) commercieel karakter

Wilt u subsidie aanvragen, maar weet u niet zeker of uw activiteit voor subsidie in aanmerking komt? Dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl.