Terras exploiteren

Als een terras of uitstalling zich aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg bevindt, is toestemming nodig. Voor de natte horeca opgenomen in de Drank- & Horecavergunning. Voor de droge horeca in de exploitatievergunning. Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, dient vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning.

De gemeente kan de toestemming weigeren als:

  • Het gebruik schade toebrengt aan de weg of gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
  • Het gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Het gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning vereist.

U moet een Drank- en horecavergunning (natte horeca) danwel een exploitatievergunning (droge horeca) ruim voor de start van het seizoen aanvragen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, vraagt zij de politie en de brandweer om advies.

Meenemen

  • een schets van de gewenste situatie (inclusief maten);
  • de periode van openstelling;
  • de tijden van openstelling.

Voor het houden van een terras of uitstalling is geen aparte vergunning nodig. Voor de natte horeca maakt het terras deel uit van de Drank- en Horecavergunning. Voor de droge horeca maakt het terras deel uit van de exploitatievergunning. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.