Textielinzameling, vergunning

Jaarlijks wordt aan 3 à 4 instellingen een vergunning verleend voor het inzamelen van gedragen kleding. Het verlenen van een vergunning verloopt via een roulatiesysteem, waarbij iedere positief beoordeelde instelling eenmaal in de 4 à 5 jaar aan de beurt komt.

Wilt u textiel inzamelen voor een goed doel? Dan dient u dit schriftelijk aan te vragen.

Vergunningverlening voor het inzamelen van gebruikte kleding wordt door ons niet afhankelijk gesteld van het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend. Ons beleid is er op gericht alle aanvragen om vergunning voor het inzamelen van gebruikte kleding, tegelijkertijd in behandeling te nemen. Aan het einde van het jaar worden de vergunningen voor het jaar daarop verleend.