Textielinzameling, vergunning

Jaarlijks wordt aan 3 à 4 instellingen een vergunning verleend voor het inzamelen van gedragen kleding. Het verlenen van een vergunning verloopt via een roulatiesysteem, waarbij iedere positief beoordeelde instelling eenmaal in de 4 à 5 jaar aan de beurt komt.

Vanaf 2020 worden geen vergunningen meer verleend. De gemeente Laarbeek zamelt dan zelf textiel in. 

Wilt u textiel inzamelen voor een goed doel? Dan dient u dit schriftelijk aan te vragen. Vanaf 2020 worden geen vergunningen meer verleend. De gemeente Laarbeek zamelt dan zelf textiel in.