Transporten, bijzondere

Aanvragen
U kunt dit product aanvragen via aanvraagformulieren de op de site van de RDW.

De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) verleent ontheffing als:

  • het om incidenteel transport gaat;
  • er geen alternatieven mogelijk zijn (bijvoorbeeld transport in delen);
  • u binnen de gemeente laadt en lost.
 

U kunt de ontheffing uitsluitend schriftelijk aanvragen. Op de site van de RDW vindt u alle aanvraagformulieren. Het voor u toepasselijke formulier kunt u direct downloaden. Aan het aanvragen van een ontheffing kunnen kosten zijn verbonden.

Meenemen
Verklaring over onder andere:

  • de afmetingen van het transport;
  • de gewenste route;
  • het tijdstip van transport.

Wilt u een groot jacht of een recreatiewoning vervoeren binnen de gemeentegrenzen? Kijk dan eerst of het transport valt binnen de wettelijke transporteisen op de site van de RDW. Voldoet het transport niet aan de wettelijke transporteisen, bijvoorbeeld qua maximale lengte of breedte? U kunt onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen op dit verbod.