Uitweg, aanleg/verandering

Om een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg moet u van tevoren een melding doen aan het college van burgemeester en wethouders.  U moet daarbij een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie bijvoegen. De melding moet u schriftelijk doen. Daarna wordt de situatie ter plekke beoordeeld. Indien het niet mogelijk is de uitweg te realiseren, ontvangt hierover bericht. Over het algemeen is het realiseren van een uitweg niet mogelijk als het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht, het zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, het openbaar groen te veel wordt aangetast of als er al een uitweg op het perceel is en de tweede uitweg ten koste van een openbare parkeerplaats of openbaar groen gaat. De kosten voor aanleg van de uitweg zijn voor uw rekening. Dat geldt ook voor eventuele bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor het verplaatsen van een lichtmast. Over deze bijkomende kosten wordt u van tevoren geïnformeerd.