Uitweg veranderen of aanleggen

U wilt een inrit maken van de weg naar uw garage? Dit is een voorbeeld van een uitweg. Een verbinding tussen de openbare weg en uw eigen terrein. Een uitweg is bijvoorbeeld nodig om (vracht)auto’s van de openbare weg naar uw eigen terrein te laten rijden. Dit zonder daarbij het voetpad of de berm te beschadigen. U wilt een uitweg aanleggen? Of wilt u een bestaande uitweg aanpassen? Een omgevingsvergunning is niet nodig. U moet wel een melding doen bij uw gemeente.

Hoe regelt u het
U regelt de melding voor het aanleggen of aanpassen  van een uitweg digitaal.
Digitaal meldingsformulier 

Digitale melding niet mogelijk?
Wij sturen graag een meldingsformulier naar u. Neem contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.

Wat u nodig heeft

  • Uw DigiD inloggegevens
  • Een situatietekening (A4 formaat). Hieruit moet blijken waar de gewenste uitweg moet komen. Dit inclusief straatkolken, parkeerplaatsen, lantaarnpalen, openbaar groen etc. De situatietekening moet u als bijlage toevoegen aan de melding.

Na het inleveren van het meldingsformulier en bijlage beoordelen wij de situatie ter plekke.  Binnen 4 weken ontvangt u een schriftelijke toestemming of weigering.

Bedrijven

Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook digitaal een aanvraag doen.

 

Wat kost het
Er zijn voor u kosten verbonden voor de aanleg of aanpassing van de uitweg. Ook extra kosten zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een lantaarnpaal zijn kosten voor u. Van deze kosten stellen wij u vooraf op de hoogte.

Wat u moet weten

Voorwaarden voor het aanleggen of aanpassen van een uitweg zijn bijvoorbeeld:

  • Gevaar voor het verkeer moet voorkomen worden,
  • De inrit/ uitweg mag niet zonder noodzaak ten koste gaan van een openbare parkeerplaats,
  • Het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast,
  • Een tweede inrit/uitweg wordt in principe niet toegestaan.

Meer informatie over de aanleg van een uitrit vindt u hier

Vragen 
Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.