Venten

Wel geldt de algemene regel dat het niet toegestaan is te venten op:

  • zondagen; 
  • maandag tot en met zaterdag tussen 19.00 en 09.00 uur.

Venten is ook verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

Als u goederen op straat in Laarbeek wilt verkopen dan hoeft u dit niet meer te melden bij de gemeente. Sinds 6 juli 2013 is deze regelgeving niet meer van toepassing. Het gaat hierbij om zowel het te koop aanbieden, het verkopen of het afgeven van goederen, als om het huis aan huis aanbieden van diensten.