Verkeersveiligheid in de gemeente

Verkeersveiligheid
Bent u van mening dat op bepaalde wegen of kruisingen de verkeersveiligheid in het geding is, dan kunt u dat melden aan de gemeente. Of de gemeente de verkeerssituatie (direct) wijzigt hangt af van gemeentelijk beleid, prioriteit en budget. Voor de 30 km/uur gebieden gelden landelijke regels die de gemeente in acht moet nemen.

30 km/uur gebieden
Eind 1997 zijn gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk in het startprogramma 'Duurzaam Veilig' overeengekomen dat de helft van alle binnen de bebouwde kom gelegen wegen 30 km/u-gebieden worden. Het is de bedoeling dat op termijn 80% van alle binnen de bebouwde kom gelegen wegen als 30 km/u-gebied worden ingericht.

Prioriteiten
Met name woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen, zullen worden omgevormd tot zogenaamde verblijfsgebieden waar een maximumsnelheid van 30 km/u geldt.

De gemeente is meestal de wegbeheerder en dus verantwoordelijk voor de aanleg van drempels of andere snelheidsremmende voorzieningen. Voorzieningen op dit punt vraagt u aan bij de gemeente. U kunt de gemeente bijvoorbeeld verzoeken om in de straat de rijsnelheid en het aantal voertuigen te meten. Door middel van inspraak en overleg kan de gemeente op basis van deze informatie maatregelen treffen.

Wilt u de verkeersveiligheid in uw leefomgeving verhogen? Gemeenten hebben hiervoor 30 km/u gebieden ontwikkeld. Verkeersremmende voorzieningen zorgen hier voor meer verkeersveiligheid.