Verkiezingen, een ander machtigen

Een andere kiesgerechtigde machten kunt u doen via het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen.

  • Een andere kiezer machtigen door invulling van het volmachtbewijs op de stempas kan alleen maar als die andere kiezer ook in dezelfde gemeente als u staat ingeschreven. In alle andere gevallen moet u een schriftelijke aanvraag bij de gemeente indienen.
  • Een kiezer uit een andere gemeente kunt u niet machtigen bij de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.
  • Bij de verkiezing van de leden van provinciale staten kunt u alleen een kiezer uit een gemeente in dezelfde provincie machtigen.
  • Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement kunt een kiezer uit elke willekeurige gemeente machtigen.
  • Een gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en moet de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
  • Wordt de volmacht gegeven door invulling van het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas dan moeten uw gemachtigde en u beiden ondertekenen.
  • U moet de gemachtigde ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meegeven.
  • Het zelf omzetten van de stempas in een volmachtbewijs kan tot op de dag van de verkiezing.
  • Een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen kunt u tot en met de veertiende dag voor de verkiezingen via een voorgeschreven formulier bij de gemeente indienen. Uw gemachtigde en u moeten het formulier na invulling beiden ondertekenen.
  • Van de gemeente krijgt u bericht dat uw schriftelijke verzoek om bij volmacht te stemmen is ingewilligd. Om voor u te kunnen stemmen krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs toegezonden.

Kunt u als kiesgerechtigde burger niet zelf stemmen, dan is het mogelijk een andere kiesgerechtigde te machtigen om voor u te stemmen. Machtigen van een andere kiezer in dezelfde gemeente kan zonder tussenkomst van de gemeente; vult u daarvoor het volmachtbewijs op de achterzijde van de u toegezonden stempas in. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen of hebt u uw stempas nog niet ontvangen, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.