Verkiezingen, kiezerspas

U kunt een kiezerspas aanvragen via het formulier verzoek om een kiezerspas.

Bij de verkiezing van de leden van provinciale staten kunt u met de kiezerspas stemmen in een andere gemeente in de betreffende provincie. Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement kunt met de kiezerspas in een willekeurige gemeente in geheel Nederland stemmen.

Met de stempas die u van de gemeente krijgt, kunt u bij elke verkiezing al in een willekeurig stemlokaal in uw eigen gemeente stemmen. Daarom kunt u bij de gemeenteraadsverkiezing geen kiezerspas aanvragen.

Schriftelijke aanvraag
Een kiezerspas kunt u tot uiterlijk twee weken voor de verkiezing schriftelijk aanvragen. Uw aanvraag richt u aan de burgemeester van de gemeente waar u als kiezer staat ingeschreven. Dat doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier dat bij de gemeente verkrijgbaar is.Hebt u al een stempas ontvangen, stuur deze dan met de aanvraag mee. 

Mondelinge aanvraag
Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kunt u uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen bij de gemeente waar u als kiezer staat ingeschreven.

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Stempas (als u deze al hebt ontvangen).

U hebt een kiezerspas nodig, als u in een andere gemeente binnen de kieskring wilt gaan stemmen. Werkt u bijvoorbeeld in een andere gemeente dan waarin u woont, dan kunt u met de kiezerspas uw stem uitbrengen in een stemlokaal in de gemeente waarin u werkt.