Vervoersvoorzieningen (Wmo)

Hebt u een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem? En bent u daardoor niet of onvoldoende in staat zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel? Dan hebt u misschien recht op een vervoersvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op een van de teams Zorg & Welzijn
Klik hier voor meer informatie over deze teams.

Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de Wmo. U kunt alleen een vergoeding aanvragen in de gemeente waar u woont. Voorwaarde is dat u voor de betreffende kosten op geen enkele andere voorziening een beroep kunt doen, zoals op familieleden, vrienden of verzekeringen.

De voorzieningen: transportmiddelen
Bij transportmiddelen kunt u denken aan allerlei soorten hulpmiddelen die personen met beperkingen en ouderen meer mobiel maken of houden, zoals aanpassingen aan uw auto of fietsvoorzieningen.

Vervoersvoorzieningen: Vraagafhankelijk Vervoer
Het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) biedt vervoer voor personen met beperkingen en ouderen die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken. Het is per regio geregeld en werkt met een belsysteem. Wilt u ergens naar toe dan belt u op. Op de afgesproken tijd komt een busje of een taxi bij u aan de deur en brengt u naar het opgegeven adres.

Eigen bijdrage
De gemeente kan aan u een eigen bijdrage vragen als u een voorziening gaat gebruiken. Hoeveel u zelf moet betalen, hangt af van de hoogte van uw inkomen.

  • U dient een aanvraag in bij de gemeente.
  • De gemeente beoordeelt of u recht hebt op een voorziening op grond van de Wmo en de gemeentelijke regels. Zo kijkt zij of u bij andere voorzieningen of instanties terecht kunt, zoals uw zorgverzekeraar. Ook wordt gekeken in welke mate ondersteuning wordt geboden. Bij de bepaling hiervan speelt de noodzaak van de voorziening een rol.
  • Bij deze beoordeling kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te onderzoeken. Dat onderzoek is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente in haar beoordeling het advies over.
  • U ontvangt thuis een beschikking (brief) met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Besluitvorming
De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties.