Voertuigen, onbeheerd

Het verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

Op grond van artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek is het verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

De gemeente zal in voorkomende gevallen handhavend optreden. De eigenaar van de auto wordt in de gelegenheid gesteld om de auto te verwijderen en verwijderd te houden. Wanneer de eigenaar hieraan geen gehoor geeft, zal de auto op grond van artikel 125 Gemeentewet, door middel van het toepassen van bestuursdwang worden verwijderd en opgeslagen, dan wel vernietigd worden. De kosten van verwijdering en opslag dan wel vernietiging zullen op de eigenaar worden verhaald.