Voorwerpen, verloren/gevonden

Aangifte doen bij de gemeente
Hebt u iets verloren, dan kunt u aangifte doen bij de receptie van het gemeenhuis. De gemeente bewaart alle gevonden voorwerpen. Aan de hand van een lijst wordt bekeken of uw verloren voorwerp erbij staat. Als dat zo is, dan kunt u het voorwerp meekrijgen. Is dat niet het geval, dan wordt uw aangifte genoteerd en krijgt u een oproep wanneer het vermoeden bestaat dat uw verloren voorwerp is terug gevonden.

Gevonden voorwerpen met een waarde van 450 euro of minder worden drie maanden bewaard. Daarna worden ze teruggegeven aan de vinder, verkocht of vernietigd. Voorwerpen met een waarde boven de 450 euro worden een jaar bewaard.

Gestolen voorwerpen
Is een voorwerp van u gestolen? U moet altijd aangifte doen bij de politie. Dat kunt u persoonlijk doen op het politiebureau, maar in veel gevallen kunt u ook online aangifte doen bij de politie.

Overzicht verloren/gevonden voorwerpen 

  • Klik hier voor een overzicht van de verloren voorwerpen.
  • Klik hier voor het overzicht van de gevonden voorwerpen.

Het gaat hierbij om voorwerpen die de eigenaar, zonder dat dit de bedoeling was, is kwijtgeraakt. Denk hierbij aan een verloren portemonnee, een verloren sieraad of een verloren tas. Vindt u een verloren voorwerp, dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. Als u het voorwerp in een besloten ruimte vindt, bent u verplicht mededeling te doen aan de bewoner (woning), gebruiker of exploitant van deze ruimte (zwembad, openbaar vervoersmaatschappij).

Vanaf 1 juli 2012 kunt u voor gevonden of verloren voorwerpen terecht in het gemeentehuis Laarbeek. Voorheen moest u daarvoor naar de politie Gemert-Bakel / Laarbeek. U kunt gevonden of verloren voorwerpen elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur aangeven bij de receptie van het gemeentehuis Laarbeek. Daarnaast ook op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Alles wordt geregistreerd en u krijgt een aangifte- of ontvangstbewijs.