Vrijwilligerspenning, aanvraag

De burgemeester en wethouders van Laarbeek hebben vanaf 1 januari 2006 een vrijwilligerspenning ingesteld, om vrijwilligers te belonen voor hun inzet.

Voorwaarden
De penning kan worden toegekend aan inwoners en niet-ingezetenen van Laarbeek die zich op bijzondere wijze vrijwillig hebben ingezet voor de Laarbeekse gemeenschap bij een vereniging of instelling. De vrijwilligerspenning wordt toegekend als:

  • een persoon zich minimaal vijftien jaar vrijwillig heeft ingezet voor een Laarbeekse vereniging bij gelegenheid van zijn afscheid van de vereniging;
  • een persoon zich minimaal vijftien jaar vrijwillig heeft ingezet in een specifieke functie bij een Laarbeekse vereniging bij gelegenheid van het neerleggen van die functie;
  • een persoon zijn 25-jarig jubileum of daarop volgend lustrum als vrijwilliger bij een Laarbeekse vereniging viert.

Aanvragen
Om een vrijwilligerspenning aan te vragen dient het bestuur van de betrokken vereniging of instelling een aanvraag daartoe in te dienen en een toelichting te geven op de bijzondere wijze waarop de vrijwilliger zich heeft ingezet voor de Laarbeekse gemeenschap.
U kunt het aanvraagformulier downloaden door hier te klikken.

Motivering van de aanvraag
In de beschrijving van de motivering dient aandacht te worden besteed aan:

  • de aard van het vrijwilligerswerk;
  • de periode waarin deze werkzaamheden plaatsvonden;
  • bij verenigingsactiviteiten e.d. aangeven of sprake is van een bestuursfunctie;
  • indicatie van de hoeveelheid tijd die besteed is aan vrijwilligerswerk;
  • eventuele bijzondere gegevens.

Uitreiking
De uitreiking vindt plaats wanneer de vrijwilliger afscheid neemt of een specifieke functie neerlegt dan wel zijn 25-jarig jubileum of daarop lustrum viert bij de betreffende organisatie of vereniging. De vrijwilligerspenning wordt uitgereikt door een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseur representatie van de gemeente Laarbeek.