Vrijwilligersverzekering

Schade moet altijd eerst gemeld worden bij de gemeente. U dient het schadeformulier (download) in te vullen en te sturen naar e-mailadres: gemeente@laarbeek.nl, t.a.v. Beleidsadviseur verzekeringen, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.
Na een eerste beoordeling van de schade sturen wij de stukken door naar Centraal Beheer Achmea die de schade verder rechtstreeks met u afhandelt.

Zijn vrijwilligers verzekerd?
De vrijwilligersverzekering geldt voor alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband werkzaamheden verrichten.
Zij moeten dit werk onverplicht en onbetaald doen.
De vrijwilligers moeten daarbij een maatschappelijk belang dienen.
Het mag dus niet gaan om een eigen belang of commercieel belang.

Wanneer zijn vrijwilligers verzekerd?
Vrijwilligers zijn verzekerd als zij hun vrijwilligerstaak uitvoeren.
Alleen de vrijwilliger is verzekerd op de VNG Vrijwilligersverzekering (bezoekers, deelnemers, kinderen die spelen in de speeltuin, leden, dieren etc. vallen niet onder de dekking van de polis).

Wat is verzekerd?
Schade die uitsluitend te maken heeft met het werk dat de vrijwilligers uitvoeren.
Op de polis is ook de aansprakelijkheid voor de rechtspersoon opgenomen.
De aansprakelijk voor de rechtspersoon is alleen verzekerd, als er schade ontstaat door het uitvoeren van vrijwilligerswerk door een vrijwilliger, waarvoor je als “werkgever” aansprakelijk bent. Wordt de organisatie aansprakelijk gesteld omdat leden bijvoorbeeld schade hebben veroorzaakt bij derden, is dat niet verzekerd. Leden zijn immers geen verzekerden op de polis.

Schade aan zaken van de organisatie zijn niet verzekerd
Eigendom van een organisatie zelf valt niet onder de dekking van de VNG vrijwilligersverzekering. Ook schade aan zaken die een organisatie onder opzicht heeft valt niet onder de dekking van deze polis. (denk aan gehuurde zaken)

Advies: organisaties dienen ook zelf een aansprakelijkheidsverzekering te hebben
Er kunnen claims bij een organisatie komen te liggen, waarbij geen vrijwilligers zijn betrokken. Dan is er ook geen dekking op de VNG Vrijwilligersverzekering.
Daarom is het verstandig dat een organisatie een aansprakelijkheidsverzekering niet opzegt of juist sluit als men deze nog niet heeft gesloten.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn vrijwillige bestuursleden verzekerd.
Ze zijn verzekerd als het balanstotaal van de organisatie lager is dan € 500.000,00.
Het gaat om een claim in het privé vermogen van een bestuurder, als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. (er kan dus een claim vergoed worden als een bestuurslid zijn of haar taak niet behoorlijk heeft uitgevoerd. Andere claims, waarvoor iemand het bestuur aansprakelijk stelt en niets te maken hebben met onbehoorlijk bestuur, vallen niet onder de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

Wilt u meer informatie?
Meer informatie treft u aan op onze site www.centraalbeheer.nl.
U kunt uw vraag ook aan ons stellen door een mail te sturen naar overheid.zorg.onderwijs@centraalbeheer.nl

Kunnen wij nog iets voor u doen?
Bel ons gerust. Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Ons telefoonnummer is 055-579 77 93.