Vrijwilligerswerk

Omdat vrijwilligerswerk niet concurrerend mag zijn met normale werkzaamheden, moet de gemeente of een andere uitkeringsinstantie (afhankelijk van wie u de uitkering krijgt) het vrijwilligerswerk goedkeuren. Een vrijwilliger mag iemands werk in loondienst niet verdringen.

Hebt u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? U kunt het volgende doen:

  • U kunt zelf op zoek gaan. Hebt u een uitkering van de gemeente en hebt u vrijwilligerswerk gevonden, neem dan contact op met uw contactpersoon van Senzer. Deze bekijkt of de gemeente de werkplek kan goedkeuren. Is dat het geval, dan ontvangt u een beschikking waarin de goedkeuring is verleend.
  • Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van een trajectplan.
  • In de gemeente Laarbeek zijn ± 350 verenigingen/organisaties actief: van sport, zorg, scouting, vakantie-activiteiten, klussendienst, natuur en milieu. buurtvereniging et cetera.
  • Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek houdt een vacaturebank bij en zij kunnen informatie geven over allerlei vragen over vrijwilligerswerk in (de vier kernen van) Laarbeek.
  • De gemeente Laarbeek heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor iedereen, die op welk moment dan ook vrijwilligerswerk verricht.

Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u vooraf toestemming aan uw gemeente vragen. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan. U verricht vrijwilligerswerk als u werk doet waarvoor u geen betaling ontvangt.