Vuurwerk

Wanneer afsteken?
Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken.

Controle
Laarbeek gaat actief controleren op het illegaal afsteken van vuurwerk. Rond de jaarwisseling houden buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) van de gemeente toezicht op de naleving van de regels.

Straffen en boetes
Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf.
Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijven) ook voor een Halt-straf in aanmerking komen. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De jongere biedt excuus aan, vergoedt de schade en maakt specifieke leeropdrachten. Ouders worden hierbij actief betrokken.

Overlast melden
Inwoners kunnen overlast melden via vuurwerkoverlast@laarbeek.nl(link stuurt een e-mail) 

Meer informatie
Op www.politie.nl staat allerlei aanvullende informatie over vuurwerk.

Vuurwerkoverlast is een serieuze zaak
Word je betrapt op het afsteken van vuurwerk buiten de daarvoor vastgestelde dagen en periode, dan riskeer je een boete van €100 en word je vuurwerk in beslag genomen.