Weekmarkt, standplaats

Bij uw aanvraag moet u het volgende aangeven:

  • Beschrijving van de aard van uw handel.
  • Datum van de markt waarop u wilt staan.
  • Gegevens over de locatie van de markt.

Vergeet ook niet uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

In 2015 betaalt u voor een vaste plaats op de weekmarkt per kraam of wagen:

  • in Aarle-Rixtel: € 28,81;
  • in Beek en Donk: € 32,96;
  • in Lieshout: € 23,52. 

Markthandel valt onder de ambulante handel. Er zijn geen diploma’s nodig voor de verkoop van goederen op een markt. De meeste ondernemers moeten zich inschrijven bij het product- en/of bedrijfschap van de branche. Voor de vaste markten hebt u voor een standplaats op de markt altijd een marktvergunning van de gemeente nodig.

Vaste plaats of een plaats als meeloper
Als u geen vaste plaats hebt, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper:

  • De wachttijd voor een vaste plaats varieert (per markt en per branche) van 1 tot 6 jaar.
  • In de meeste gevallen moet u ook een vestigingsvergunning hebben.
  • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd staan bij het Centraal Registratiekantoor, Nieuwe Parklaan 72-74, 2597 LE Den Haag, telefoon 070 350 60 50.

U moet een aanvraag voor een standplaats voor de weekmarkt schriftelijk bij de gemeente aanvragen, dit kan per mail of brief. Als er een wachtlijst is, kan het verkrijgen van een vergunning langere tijd duren. Vraag hierover informatie bij de gemeente.

Let op: Een standplaats op de weekmarkt is iets anders dan een standplaatsvergunning. Een standplaatsvergunning is een vergunning die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht (anders dan een markt).