Welke (horeca)vergunningen heeft u als horecaondernemer nodig?

Als horecaondernemer heeft u vaak meerdere vergunningen nodig. Zo is om alcohol te schenken een drank- en horecavergunning verplicht. Maar er zijn ook gemeentelijke vergunningen en milieuvoorschriften waaraan u moet voldoen.

Drank- en horecavergunning
Als u alcoholhoudende dranken schenkt, moet u als ondernemer in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning (DHW-vergunning). Dit is een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet die u bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden; u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Exploitatievergunning
Als u een horecabedrijf wil opzetten, heeft u de exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Zie hiervoor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:27 en 2:28. Het maakt geen verschil of u wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. De horeca-exploitatievergunningplicht dient als bescherming van de openbare orde en veiligheid. Maar ook van het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf. Ook de horeca-exploitatievergunning is persoonsgebonden: u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Terrasvergunning
Voor het voeren van een terras is geen aparte terrasvergunning nodig. De terrasvergunning maakt onderdeel uit van de horeca-exploitatievergunning. Dit geldt ook wanneer het terras op eigen grond ligt. De gemeente stelt eisen aan een terras. Hierin kunt u ook de sluitingstijden van het terras vinden. Lees ook of uw gasten mogen roken op het terras, wat het toegestane geluid is op een (overdekt) terras en onze tips voor een gewaardeerd terras.

Aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten
In de huidige Wet op de Kansspelen is geregeld dat zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen een vergunning van de gemeente kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. Voor zo'n vergunning klopt u dus aan bij de gemeente. Aanvraag wordt vaak gedaan door de exploitant van de kansspelautomaten.

Alcoholische dranken verstrekken bij evenementen
Bij bijzondere gelegenheden (evenementen) van zeer tijdelijke aard (ten hoogste 12 dagen) is het mogelijk om zonder vergunning maar met ontheffing zwakalcoholhoudende dranken te verstrekken buiten een horecabedrijf. Een ontheffing kunt u aanvragen aanvraagformulier alcohol scheken (evenementen)

Omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen, aanpassen, uitbreiden en vernieuwen van een bouwwerk is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente kan u vertellen of u voor uw plannen een vergunning aan moet vragen. Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Melden via www.omgevingsloket.nl

Gebruiksmelding

Wanneer u een bouwwerk in gebruik gaat nemen of gaat gebruiken, dan is er een gebruiksmelding nodig, als in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. Dit geldt ook bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens. Dit is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist. Gebruiksvergunning aanvragen via Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Melden via www.omgevingsloket.nl

Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Op het moment dat u een horecabedrijf nieuw start of een bestaande locatie overneemt en daar een ander soort bedrijfsvoering gaat voeren, dient u een melding te doen op grond van het activiteitenbesluit. Melding via www.aimonline.nl