Welstand

Vraagt u een omgevingsvergunning met bouwactiviteit aan? In Laarbeek gelden er voor sommige gebieden welstandseisen. Deze zijn opgenomen in de Welstandsnota 2012.

 

Op de welstandstoetskaart staat aangegeven voor welke gebieden een welstandstoets nodig is en welke niet.

Bij restauratie, verbouwing en aanbouw aan monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden is altijd een welstandstoets nodig.

De welstandsnota bevat ook toetscriteria voor reclame-uitingen

 

Bekijk hier de welstandsnota Laarbeek en de bijbehorende kaarten:

Herziene welstandsnota 2012

Deelgebieden welstandsnota

Welstandstoetskaart Laarbeek

Welstandstoetskaarten kernen

Bebouwingstypekaarten

 

 

Heeft u vragen over welstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl