Werk en inkomen

Heeft u geen werk en/of inkomen?
Senzer begeleidt u bij het zoeken naar werk en helpt u bij vragen over uw inkomen. Zodat u goed op eigen benen kan staan. Bij Senzer (www.senzer.nl) kunt u terecht voor:

  • Begeleiding bij het vinden van betaald werk
  • Aanvragen van een uitkering www.senzer.nl/aanvraag
  • Kinderopvangtoeslag bij re-integratie

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn voor werk? Ga naar www.senzer.nl/talentcenter
Vragen? Bel gerust met een van de medewerkers van Senzer via 0492 582 444.

Financiële hulp bij uw inkomen
Kunt u moeilijk rondkomen? Dan kunt u bij Senzer financiële ondersteuning vragen, zoals:

Bij de gemeente kunt u financiële ondersteuning vragen, zoals: 

Bel voor deze ondersteuning met een van onze medewerkers van het Sociaal Team Laarbeek, via 0492 469 700.

Andere mogelijkheden voor ondersteuning bij uw inkomen:

Financiële problemen? 
Heeft u schulden, kunt u uw rekeningen niet betalen of komt u er niet meer uit? Neem dan contact op met onze financieel dienstverlener, bereikbaar via het Sociaal Team Laarbeek via 0492 469 700.  

Inkomensverklaring 
Heeft u een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm? En moet u dat steeds aantonen? Dat kan een vervelend gevoel geven. Daarom is er de inkomensverklaring van de gemeente. Daarin staat dat uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm. De inkomensverklaring kunt u gebruiken bij de Kledingbank Laarbeek, Stichting Leergeld en Super Sociaal.