default iconRaadsprogramma 2018-2022

Laarbeek gaat de komende periode niet alleen voor een vernieuwing van de bestuursvorm, maar óók voor een raadsbreed gedragen inhoudelijk programma.

Onderhandelaarsakkoord

Bij de totstandkoming van het onderhandelaarsakkoord zijn niet de individuele speerpunten van partijen leidend geweest, maar juist die zaken die verbinden: vanuit de vaste overtuiging dat deze tijd niet vraagt om polarisatie, maar om samenwerking. Het akkoord kunt u hieronder downloaden. 

Vijfpartijenakkoord Raadsprogramma 2018-2022 Laarbeek

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek