Raadsprogramma 2018-2022

Laarbeek gaat de komende periode niet alleen voor een vernieuwing van de bestuursvorm, maar óók voor een raadsbreed gedragen inhoudelijk programma.

Onderhandelaarsakkoord

Bij de totstandkoming van het onderhandelaarsakkoord zijn niet de individuele speerpunten van partijen leidend geweest, maar juist die zaken die verbinden: vanuit de vaste overtuiging dat deze tijd niet vraagt om polarisatie, maar om samenwerking. Het akkoord kunt u hieronder downloaden. 

Vijfpartijenakkoord Raadsprogramma 2018-2022 Laarbeek