Regelingen en subsidies duurzaamheid

Wil jij je huis of leefomgeving verduurzamen? We helpen je graag! Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar we je graag op willen wijzen.

 • Duurzaamheidslening: vraag een lening aan voor het nemen van duurzame maatregelen, zoals isolatie, warmtepomp, groen dak, ventilatie, zonneboiler.
   
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstrekt subsidies voor woningeigenaren, VVE’s en verhuurders die gaan isoleren en/of een warmtepomp of een zonneboiler aanschaffen. 
   
 • Bijdrage voor opvangen regenwater. Er zijn best veel redenen om het regenwater los te koppelen van het riool. Zo is regenwater schoon en is het zonde om dat te vermengen met vies rioolwater. Ook gaat het verdroging tegen, doordat het water in de bodem zakt. Het afkoppelen van regenwater kan heel makkelijk door bijvoorbeeld de regenpijpen door te zagen. Wil jij het regenwater loskoppelen van het riool? Dan kun je hiervoor misschien een subsidie van de gemeente en/of het waterschap krijgen. 
   
 • Stimuleringsregeling Landschap. De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.
  Veldcoördinator Martien Vinken kan je helpen bij het maken van een plan en het aanvragen van de subsidie. Je kunt hem mailen info@martienvinken.nl of bellen 06 271 227 21.