Regelingen en subsidies duurzaamheid

Wil jij je huis of leefomgeving verduurzamen? We helpen je graag! Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar we je graag op willen wijzen.

  • Duurzaamheidslening: vraag een lening aan voor het nemen van duurzame maatregelen, zoals isolatie, warmtepomp, groen dak, ventilatie, zonneboiler.
  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstrekt subsidiesexterne-link-icoon voor woningeigenaren, VVE’s en verhuurders die gaan isoleren en/of een warmtepomp of een zonneboiler aanschaffen. 
  • Bijdrage voor opvangen regenwater. Er zijn best veel redenen om het regenwater los te koppelen van het riool. Zo is regenwater schoon en is het zonde om dat te vermengen met vies rioolwater. Ook gaat het verdroging tegen, doordat het water in de bodem zakt. Het afkoppelen van regenwater kan heel makkelijk door bijvoorbeeld de regenpijpen door te zagen. Wil jij het regenwater loskoppelen van het riool? Dan kun je hiervoor misschien een subsidie van de gemeente en/of het waterschap krijgen. 
  • Stimuleringsregeling Landschap. De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen. Veldcoördinator Martien Vinken kan je helpen bij het maken van een plan en het aanvragen van de subsidie. Je kunt hem mailen info@martienvinken.nl of bellen 06 271 227 21.

Omgevingsfonds duurzaamheid

Per 2023 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie voor het financieren van duurzaamheidsprojecten. In Laarbeek zijn een vijftal zonneparken in ontwikkelingen, waarvan zonnepark De Blauwe Poort al duurzame energie opwerkt. De zonneparken storten een deel van hun winst in het Omgevingsfonds Duurzaamheid zodat we dat kunnen gebruiken om Laarbeek duurzamer te maken. U kunt per 2023 een aanvraag indienen voor de financiering, mits het duurzaamheidsproject voldoet aan de gestelde voorwaarden. De gemeente Laarbeek beoordeelt uw verzoek en geeft aan of er nog aanpassingen nodig zijn, waarna u de subsidie kunt ontvangen.

Wilt u een aanvraag voor een subsidie doen? De gemeente heeft spelregels opgesteld over hoe we dit geld besteden. Hierexterne-link-icoon kunt u lezen wat de uitgangspunten van het fonds zijn, hoe de aanvraagprocedure werkt en aan welke voorwaarden moeten worden voldaan.

Lening via het nationaal warmtefonds

Bewoners met een verzamelinkomen lager dan € 48.625 kunnen tegen 0% rente een lening afsluiten. Meer informatie hierover vindt u hierexterne-link-icoon