BRP, registratie van een levenloos geboren kind

Ouders kunnen een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie personen (BRP) op te laten nemen. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Meer informatie over deze registratie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Verzoek indienen, wat moet ik doen?
U kunt eerst een check doen op de website van de Rijksoverheid. Dan krijgt u alle informatie die van toepassing is op uw situatie.
U kunt uw verzoek schriftelijk of persoonlijk indienen. Een ouder kan alleen voor zichzelf een verzoek doen. Indien u uw verzoek persoonlijk wilt indienen dan verzoeken wij u om een afspraak te maken (telefoonnummer 0492 469 700).

Welke documenten zijn er nodig?

Wanneer u niet in het bezit bent van één van de twee laatste documenten kunt u aan de ambtenaar toestemming geven om de akte ambtshalve op te vragen.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de registratie.

Aanvullende opmerkingen

 • Het is mogelijk dat u uw kind laat bijschrijven in uw trouwboekje.
 • U kunt alsnog aangifte doen van uw levenloos geboren kind als er destijds geen akte is opgemaakt.
  Hiervoor heeft u nodig:
  - Een schriftelijk verzoek tot registratie via PDFFormulier BRP, verzoek aanpassen van een akte of nieuwe akte
  - Een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige
  - Een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie
  - Hebt u deze informatie niet? Ook dan kunt u aangifte doen.
 • Wanneer er in het verleden wel een akte is opgemaakt zonder namen van het kind, dan kunt u vragen om namen op te nemen in de akte via PDFFormulier BRP, verzoek aanpassen van een akte of nieuwe akte