Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Het college bestaat uit de burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.

    Voor een afspraak kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Laarbeek: 0492 469 700.