Laarbeek schittert in het groen!

En de winnaar van GroenStrijd 2.0 is... de Heesweg!

vrijdag 28 september 2018

Net als veel andere straten in Laarbeek deed onze straat, de Heesweg in Beek en Donk, mee aan GroenStrijd 2.0. De afgelopen maanden hebben de bewoners hard en met veel plezier gewerkt om de straat een stuk mooier en groener te maken. Dat is ons, met hulp van onze coach Arian de Groot, goed gelukt, al zeggen we het zelf. Hoe de jury ons werk beoordeelde, wisten we nog niet toen we woensdag naar de prijsuitreiking in Lieshout gingen.

Het was een mooie avond in Lieshout. De entourage was prachtig! De organisatie wilde duidelijk een huiskamergevoel creëren. Daarin zijn ze goed geslaagd. We waren allemaal best gespannen. In eerste instantie vonden we het helemaal niet zo belangrijk om in de prijzen te vallen, maar toen de prijsuitreiking eenmaal begon, hoopten we toch op een prijsje.

In een filmpje kwam Wim van de Donk, de Commissaris van de Koning van de provincie Brabant, aan het woord. Hij maakte de winnaar bekend. Op het moment suprême liep het filmpje vast. Als dat gedaan is om de spanning nóg verder op te bouwen, is dat in elk geval gelukt. Daarna hoorden we al snel dat we gewonnen hadden en mochten we ons op het podium melden!

De jury was nogal te spreken over ons, wat gezien de uitslag ook vrij logisch is. Op alle onderdelen scoorden we goed, met name de duurzaamheid en wat we hebben gedaan om de biodiversiteit te verhogen. Maar ook het insectenhotel en ons creatieve bewateringssysteem vielen in goede aarde. En de sociale betrokkenheid in onze straat. Jong en oud deed mee, en daar draaide GroenStrijd 2.0 natuurlijk ook om.

Na het officiële gedeelte hebben we met ons clubje nog gezellig een borrel gedronken op de overwinning. We hebben een buurtbarbecue gewonnen. Ook daar gaan we iets moois van maken. Niet alleen voor de mensen die hebben meegeholpen; nee, iedereen is welkom. We willen de mensen achter hun voordeur uit halen en de mensen uit de buurt bij elkaar brengen.

We kijken heel positief terug op de GroenStrijd en dat zeg ik echt niet alleen omdat we gewonnen hebben. Het was een mooi initiatief waarmee de gemeente Laarbeek de inwoners goed heeft bereikt. Er is een collectief verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan: dit is ons project en we zorgen dat het netjes blijft. Wat ons betreft was GroenStrijd 2.0 een schot in de roos!

 

Beppie van Stiphout

Captain team Heesweg

Heesweg

Straten én bewoners bloeiden op door GroenStrijd 2.0

zaterdag 1 september 2018

De afgelopen maanden waren veel straten in Laarbeek bezig met GroenStrijd 2.0. Samen maakten ze plannen om hun straat fraaier, vooral groener, te maken. Afgelopen vrijdag was het voor ons, als jury, tijd om te kijken naar het resultaat van alle inspanningen. We trokken heel Laarbeek door. Op de fiets natuurlijk, want ook wij houden van groen.

De deelnemers aan GroenStrijd 2.0 gaven ons een warm onthaal toen we hun straat bezochten. In geuren en kleuren vertelden ze ons over hun plannen en hoe de samenwerking verliep. Maar we hadden een strak schema, dus te lang nakaarten zat er niet in. De Tour wacht op niemand, zeggen ze, maar dat geldt zeker ook voor GroenStrijd 2.0!

Nog niet alle plannen zijn trouwens al helemaal uitgevoerd. Sommige gaan nu pas goed en wel van start. Maar daar moet je als jury doorheen kunnen prikken. We zijn de moeilijksten niet.

We zagen erg mooie plannen. Buurten zijn écht opgeknapt door GroenStrijd 2.0. En sommige slimmeriken hadden inventieve vondsten. Iemand had bijvoorbeeld een groene container omgebouwd tot een bewateringsapparaat. Daardoor zijn de dorstige plantjes de droge zomermaanden over het algemeen goed doorgekomen.

Maar er gebeurde nog iets mooiers: een sociaal aspect. Mensen kwamen tijdens het project achter hun voordeur vandaan om samen te werken. Voor alleenstaanden is dat ontzettend belangrijk. Niet alleen de buurten bloeiden op door de Groenstrijd 2.0, maar dat gold zeker ook voor de mensen. Ze kwamen met elkaar in contact; werkten nauw samen. Ouderen die anders weinig buiten kwamen, deden enthousiast mee. Als dat niet in de uitvoering kon, dan in de planning of organisatie. De modernere ouderen met een smartphone lieten zich ook in de buurt-appgroep vaak gelden. Mooi om te zien!

Belangrijk voor het slagen van een project was de aanwezigheid van een kartrekker. Je hebt een soort buurtburgemeester nodig; iemand die het project leidt en anderen enthousiasmeert. Veel buurten hadden zo iemand. Je moet alleen niet te veel van dat soort leiders hebben. Dat kan dan weleens botsen. Je weet wat ze zeggen van meerdere kapiteins op een schip.

We kunnen nu al concluderen dat GroenStrijd 2.0 erg succesvol was. De gemeente wilde zorgen dat inwoners en betrokken door raakten, en initiatief bij de burgers neerleggen. Dat is gelukt. Maar de gemeente moet de regie niet loslaten. Het bepalen van de grotere lijnen van een project is een expliciete taak van de gemeente. De inwoners hebben meer oog voor de details, hebben we ervaren.

We sloten de dag af met een etentje in Beek en Donk. Dat was erg welkom, want zo’n flinke fietstocht door Laarbeek maakt natuurlijk hongerig en dorstig. Aan tafel hebben we de dag nog eens goed geanalyseerd. Nu gaan we juryrapporten opstellen. Op 26 september is in Lieshout de prijsuitreiking. Dan maken we bekend welke Laarbeekse straat GroenStrijd 2.0 wint. Maar als je ziet hoe goed alles hierdoor is opgeknapt, en vooral hoeveel mensen opleefden door persoonlijk contact, zijn er eigenlijk alleen maar winnaars.

 

Peter van Dijk, Huub Keijzers en Henk Hoppenbrouwers

Jury GroenStrijd 2.0

Groenstrijd 2.0

Mensen in Laarbeek aan het denken zetten

maandag 13 augustus 2018

Studio Klus is een multidisciplinair ontwerpcollectief, gevestigd in Amsterdam. We benaderen design op een creatieve manier, proberen mensen bij onze plannen te betrekken en zetten mensen graag aan het denken, bijvoorbeeld door het plaatsen van interventies in de publieke ruimte. Dat hebben we laatst ook in Laarbeek gedaan.

Hoe we, als Amsterdamse studio, bij Laarbeek zijn gekomen? Eén van onze vier teamleden heeft vroeger aan de Design Academy in Eindhoven gestudeerd. Via zijn netwerk hoorde hij dat er een Dragons’ Den was. We hebben ons idee daar gepitcht en werden beloond met een heel mooi bedrag om onze plannen uit te voeren!

We zijn pas op een behoorlijk aantal plaatsen in Laarbeek geweest om de interventies te plaatsen. Daarbij maakten we trouwens, zoals we altijd doen, gebruik van de elementen die er al zijn, zoals lantaarnpalen, beelden en bankjes. Op het Piet van Thielplein in Beek en Donk hebben we fietsparkeervakken aangebracht. Daarmee wilden we mensen natuurlijk motiveren om vaker de fiets te pakken. Bij de fontein bij het gemeentehuis hebben we een interventie geplaatst om mensen te attenderen op hun watergebruik.

In Aarle-Rixtel spanden we een waslijn. ‘Heb je de droger echt nodig?’, staat er op de ‘kleding’ die eraan hangt. Toen we in Laarbeek aan het werk waren, was de droger in elk geval niet nodig, want het was midden in de hittegolf. Dat gaf trouwens maar weer aan hoe relevant het is dat mensen zich duurzamer gaan opstellen ten opzichte van de aarde!

Met ons werk willen we bewustwording creëren. Mensen laten nadenken over het milieu, duurzaamheid en de bijdrage die ze daaraan kunnen leveren. Soms denken mensen dat het al te laat is, of dat het echt niet uitmaakt of ze de thermostaat een graadje hoger zetten. Het maakt wel degelijk uit! Een verandering begint vaak klein. Van daaruit kan het groeien!

Tijdens onze werkzaamheden in Laarbeek kregen we aardig wat reacties van mensen die ons zagen. De meeste waren positief. Ook op Facebook houdt het de mensen bezig. Sommigen schrijven daar dat ze het maar onzin vinden, maar het is natuurlijk nogal makkelijk om online kritiek te leveren. We kunnen in elk geval concluderen dat er over onze acties gesproken wordt en dat het opvalt. En dat was ook de bedoeling!  

 

Anna Musch, Studio Klus

Studio Klus

De kortste weg van het land naar de klant

vrijdag 3 augustus 2018

In het najaar van 2016 zijn wij, na het voltooien van de opleiding voor biologisch-dynamische landbouw, begonnen op de Antoniushoeve aan de Kasteellaan in Aarle-Rixtel. Hier beschikken we over 6 hectare zeer vruchtbare grond, waar we veel soorten groente op telen.

Wij verbouwen onze groente helemaal biologisch. Dat houdt in dat we geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruiken. We maken gebruik van organische mest en compost. Waarom we volledig biologisch werken? Het is gezonder en veel beter voor de ecologie. Om een voorbeeld te noemen: de werking van kunstmest is gericht op de groente, maar niet op de grond. Daardoor blijven er residuen achter in de aarde. De grond wordt zo langzaam uitgeput en het wordt op termijn steeds moeilijker om er nog op te verbouwen. Biologische grond houdt vocht trouwens beter vast. In droge periodes als deze is dat een groot voordeel.

De groenten die we oogsten, verkopen we op zaterdagen in onze veldwinkel. Los of in groentepakketten. De winkel is van half april tot half oktober open van 9.00 uur tot 14.00 uur. Ons aanbod is afhankelijk van het seizoen, maar bestaat onder meer uit sla, rode kool, spinazie, pepertjes, pompoenen, tomaten, knoflook en komkommers. En er komt nog iets nieuws bij. Een paar weken geleden hebben we meer dan een kilometer asperges geplant. Die moeten twee jaar groeien en over twee jaar kunnen we biologische asperges verkopen!

We kopen wel producten in, maar nooit buiten Europa. Zo houden we de vervuiling door transport minimaal.  Het meeste wat wij in onze winkel verkopen komt rechtstreeks van het land. Een kortere weg van het land naar de klant is er niet.

Over smaak valt te twisten, maar veel mensen zijn van mening dat biologische groenten meer smaak hebben en dat de kleur dieper is. De beste manier om dat voor jezelf te ontdekken, is door te proeven. We nodigen je van harte uit om onze veldwinkel te bezoeken. Daarna kun je zelf oordelen.

 

Elsa en Max, Aarle-Rixtel

Zo raken we elkaar niet kwijt!

Donderdag 19 juli 2018

Op vrijdag 13 juli om 18.30 uur zit Henk van Eijndhoven klaar aan de Heindertweg in Aarle-Rixtel om t-shirts uit te reiken aan Laarbeekse deelnemers van de Nijmeegse 4-daagse. ‘Ze zijn vers van de pers. Iets voor zessen zijn ze bij mij thuis geleverd.’, vertelt Henk. Ondertussen komen de eerste wandelaars binnen en ontvangen de shirts uit handen van wethouder Joan Briels. De reacties van de wandelaars zijn positief. ‘Mooi opvallende kleur, zo raken we elkaar niet kwijt! En zullen we ook geen blauwtje lopen dit jaar.’

Henk: ‘Mijn vrouw loopt al jaren mee met de 4-daagse in Nijmegen. Tijdens die dagen viel het haar op dat er veel mensen lopen met een shirt van de eigen gemeente. Langs de kant hoor je dan mensen roepen en enthousiast klappen die ook uit diezelfde gemeente komen, ook al kent men elkaar niet. Toen ik wethouder Briels een aantal weken geleden tegenkwam sprak ik hem aan en vertelde dit verhaal. ‘Kunnen we niet iets vanuit de gemeente regelen?’ vroeg ik. Waarop Briels antwoorde: ‘Dat gaan we uitzoeken!’

‘Een paar dagen later werd ik gebeld. Of ik bij wethouder Briels wilde komen om verder te praten over de shirts. Ik ben direct naar Beek en Donk gegaan. De uitdaging was het vinden van medestanders, die ook een t-shirt aan wilden. Na een oproep in de MooiLaarbeekKrant hebben uiteindelijk 43 wandelaars zich aangemeld. Een mooi resultaat, ik ben heel tevreden!’

Ondertussen komen er deelnemers binnen die voor de 1ste  keer meelopen en een geoefende wandelaar, die er voor de 41ste keer aan begint! Discussies over wie er wel en niet meeloopt (je weet wel hoe dat gaat) en er worden waardevolle tips gedeeld. ‘Als je klaar bent met wandelen en je bent weer op je thuisadres, doe je voeten dan meteen in een bakje met koud water. En trek vier dagen dezelfde sokken aan!’ En als ze de ruimte verlaten, wenden ze zich nog even tot Henk: ‘Goed initiatief Henk, dank je wel voor het regelen!’

Morgen staat Henk klaar aan de Via Gladiola (Sint Annastraat) in Nijmegen om zijn vrouw te feliciteren met haar wandelprestatie! 'Terwijl ik wacht hoop ik enkele wandelaars met ‘Laarbeek schittert in het groen’ voorbij te zien komen. Dan steek ik mijn duim omhoog en hopelijk zwaaien ze enthousiast terug. En dan zijn we samen trots. Trots op de prestatie, maar ook trots op ons eigen Laarbeek!'

 

Henk van Eijndhoven, Aarle-Rixtel

Henk schittert in het groen

De droge natuur een handje helpen

dinsdag 10 juli 2018

Gisteren vielen er welgeteld zes druppels regen in Laarbeek en ook vanmiddag miezerde het even, maar los daarvan is het al langere tijd extreem droog. Zelfs de natuur in de groenste gemeente van Europa kleurt momenteel geel. En volgens de vooruitzichten blijft het de komende tijd droog. Die droogte gaan wij te lijf.

We zijn al sinds een paar weken op pad met onze watertank en spuit. Zo trekken we heel Laarbeek door, op zoek naar de plekken waar de natuur het meest dorstig is. Eén van ons achter het stuur, de ander geeft water. We hebben ook weleens geprobeerd om tegelijkertijd te rijden én te sproeien, maar in de praktijk is dat was lastig. Het voordeel was wel dat de ramen van de sproeitractor daarna lekker schoon waren.

Ons werk is dankbaar. Het groen knapt er snel van op en daar worden we natuurlijk blij van. Sowieso is buitenwerk mooi, vooral als het zomers en droog is. Droog is het in elk geval zeker, anders hoefden we natuurlijk niet te sproeien.

De huidige droogte; daar is eigenlijk niet tegenop te sproeien. Het zou heel goed zijn als de mensen het openbare groen binnen tuinslangbereik water willen geven, zoals de deelnemers aan GroenStrijd 2.0 dat doen. Ook als het gras of de planten er nog niet verdroogd uitzien. Als dat zo is, is het eigenlijk al te laat. Het is te vergelijken met wielrenners: die moeten eten voordat ze honger krijgen.

We hebben nog niet eerder meegemaakt dat het zo lang droog was. De natuur heeft dringend behoefte aan een flinke regenbui. Hopelijk blijft die niet al te lang meer uit, want binnenkort hebben we vakantie. Als het eenmaal goed regent, zul je ook zien dat het geel weer groener wordt. Tot die tijd gaan wij elke dag op pad, gewapend met een volle tank kanaalwater. Als het nodig is, helpen we de natuur gewoon een handje.

 

Bart Coenen en Eric Bunthof, buitendienstmedewerkers gemeente Laarbeek

Bart en Eric

Nieuw speelplezier aan de Lijsterstraat

donderdag 21 juni 2018

Veel speeltoestellen en speeltuinen in Aarle-Rixtel waren verouderd. In mijn eigen wijk, bij De Dreef, was er zelfs al een tijd geen speeltuin meer. En dat is jammer, want er wonen veel jonge kinderen in de buurt. Tijd om actie te ondernemen, dus.

Met de buurtwerkgroep zijn we zo’n anderhalf jaar geleden bij elkaar gekomen en spraken we over een nieuwe speeltuin. Vervolgens zijn we in contact gekomen met Stichting Speelplezier uit Aarle-Rixtel. Samen hebben we een ontwerp gemaakt en een aanvraag ingediend. Die aanvraag werd afgelopen najaar goedgekeurd, dus toen konden we aan de slag!

Na de winter zijn we gestart met de aanleg van een nieuwe speeltuin aan de Lijsterstraat. Gebouwd van materialen die een jaar of 25 mee kunnen gaan. Duurzaam, hard acaciahout, ook omdat dat mooi in de omgeving past.

Het is trouwens niet alleen een speeltuin, maar ook een ontmoetingsplek voor ouders. Er staan picknicktafels en bankjes. Ook de boom die de gemeente wilde kappen heeft een tweede leven gekregen. We hebben ‘m op statafelhoogte afgezaagd en er een mooi tafelblad op gemonteerd. Daar was het samen goed bier drinken na een dag hard werken!

Ik sta alleen met Daan van de Laar op de foto, maar natuurlijk hebben we het niet alleen gedaan. Een hoop andere vrijwilligers uit de buurt hebben net zo hard gewerkt. Ook zijn we geweldig geholpen door mensen of bedrijven uit het dorp, die geld of diensten beschikbaar hebben gesteld. In ruil voor hun steun krijgen ze een tegel met hun naam erop. Binnenkort is er dus niet alleen in Hollywood een Walk of Fame, maar ook in Aarle-Rixtel.

Kinderen uit de buurt zijn hartstikke blij met de speeltuin en spelen er nu al vaak. Maar de officiële opening is pas komende zondag (24 juni) en wordt verricht door burgemeester Frank van der Meijden. Iedereen is vanaf 14.00 uur van harte welkom en kinderen krijgen gratis ranja en een suikerspin. En bellenblaas; dat is beter voor het milieu dan ballonnen. Zo is de opening van de speeltuin ook voor vogels feestelijk, want als bewoners van de Merelstraat en Lijsterstraat zijn we daar natuurlijk erg mee begaan.

Vanaf zondag is Aarle-Rixtel weer een prachtige speelplek rijker. En wij kijken terug op een gezellige samenwerking met een heel mooi eindresultaat!

 

Ruud Martens, Aarle-Rixtel

Ruud Martens (r) en Daan van de Laar.

Winnaars Instagramwedstrijd schitteren op WiSH Outdoor

vrijdag 8 juni 2018

Foto’s maken van de mooiste plekjes van Laarbeek is niet alleen leuk en ontspannend, maar het levert ook écht iets op. Tot die prettige conclusie kwamen Monica Driessen en Marjan van Oorschot. Zij wonnen de allereerste Instagram-fotowedstrijd van de gemeente Laarbeek, die werd georganiseerd ter ere van de uitverkiezing van Laarbeek tot groenste gemeente van Europa. Uit handen van wethouder Monika Slaets ontvingen zij vrijdagochtend 8 juni ieder twee kaarten voor WiSH Outdoor.

Instagrammers gaven goed gehoor aan de oproep om een deel van Laarbeek op hun eigen manier te vereeuwigen, voorzien van de hashtag #laarbeekschittert. Uiteindelijk kreeg de vakjury, die bestond uit de Laarbeekse fotografen Marcel van de Kerkhof, Bram van de Vossenberg, Michel Verhoeven en Leo van den Heuvel, 63 kiekjes voorgeschoteld. Tussen dat keurige aantal zat veel moois. Aan het ervaren viertal de eervolle maar moeilijke taak om daar de beste uit te kiezen.

Uiteindelijk kozen de kenners voor het stilleven van Monica Driessen. “Door het fraaie tegenlicht schittert de foto letterlijk”, oordeelde de jury. “De foto stopt niet, maar gaat door tot in het oneindige en straalt bovendien rust uit. Ook de compositie is goed. Het Instagramfiltertje maakt het geheel helemaal af.” Monica was zelf niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, maar haar zus nam de honneurs waar en zal ongetwijfeld zorgen dat de prijs - twee vip-kaarten voor WiSH Outdoor - goed terechtkomen.

Wél aanwezig was Marjan van Oorschot, die de publiekprijs won. Haar creatie oogstte liefst 128 likes en tegen zó veel duimpjes was de concurrentie niet opgewassen. De foto, gemaakt in alle vroegte bij de velden van Pennings, laat lange schaduwen en zacht licht zien. Het silhouet van de persoon die op de achtergrond te zien is, is een detail dat de foto een mysterieus tintje geeft. Marjan noemde de foto een toevalstreffer: “We zaten in de auto en ineens had ik dat prachtige zicht. We hebben meteen de auto stopgezet zodat ik een foto kon maken.”

Foto’s maken kunnen Marjan en Monica over drie weken opnieuw, maar dan van Jody Bernal, Chef’Special, Vengaboys, Kensington en nog veel meer topartiesten van de bovenste plank. Deze musici schitteren dan namelijk op WisH Outdoor, net als de gelukkige prijswinnaars van de Instagramwedstrijd.

Een gezellige opknapbeurt van de Pater Becanusstraat

woensdag 30 mei 2018

Toen we hoorden van de plannen van Groenstrijd 2.0, stonden de neuzen van de bewoners van de Pater Becanusstraat in Beek en Donk al snel dezelfde kant op. Natúúrlijk wilden we meedoen aan dit initiatief! De kans om, samen met de gemeente, de straat een grondige opfrisbeurt te geven, lieten we natuurlijk niet lopen.

Onze straat was namelijk nogal grijs. Dan heb ik het niet over de gemiddelde leeftijd van de bewoners, maar over het ontbreken van beplanting. Véél tegels, weinig groen. Daar was best iets leukers van te maken, vond ik. En gelukkig dachten veel bewoners van de straat er net zo over. Ik heb bij iedereen aangebeld om te vragen of mensen het zagen zitten en bereid waren de handen uit de mouwen te steken.

De reacties waren positief. Bijna iedereen wilde een steen bijdragen. Sommige mensen hadden zelf nog meer goede ideeën. Dat leidde tot een gecombineerd plan, dat bestond uit het vergroten van de boomspiegels, het aanplanten van boomspiegels en grasstroken en het plaatsen van twee bankjes voor mensen die even willen rusten. De gemeente vond het een prima idee; het zou leiden tot meer groen in de straat en het ontstaan van een sociale ontmoetingsplek.

GroenStrijd 2.0 is natuurlijk een hartstikke goed idee. De materialen zijn voor rekening van de gemeente en de bewoners voeren het onderhoud uit. Zo ontstaat er iets waar de buurt écht achter staat en waar de omgeving blijvend mooier van wordt. Maar het samenwerken versterkt ook de band tussen de mensen.

Afgelopen weekend hebben we de plannen uitgevoerd. Het was een warme dag en we moesten flink aanpoten, maar gelukkig hadden we een tuinslang met sproeier binnen handbereik. Toen we aan het einde van de dag terugkeken op het prachtige resultaat, waren we moe maar voldaan. Het verkoelende drankje uit onze buurgemeente Lieshout smaakte als nooit tevoren. En we hebben het nieuwe bankje meteen maar even getest, zoals je op de foto kunt zien. Dat zit wel goed!

 

Jos Dijstelbloem, Beek en Donk

De werkers van de Pater Becanusstraat

Het beste onder de zon voor een tweedehands prijs

vrijdag 18 mei 2018

Al een behoorlijke tijd ben ik geïnteresseerd in zonnepanelen. Maar ik vond de investering véél te hoog. Een terugverdientijd van zo’n zeven jaar: dat is erg lang. Ik was ervan overtuigd dat dat anders moest kunnen. Dat ben ik dan ook gaan uitzoeken.

Via internet ontdekte ik al snel dat er vooral in Duitsland een gigantische markt van gebruikte panelen is. De laatste jaren zijn er daar enorm veel zonnepanelen geplaatst. Hele velden en daken vol. Maar er zijn er ook veel weer verwijderd. Door bijvoorbeeld bedrijven die failliet zijn gegaan, agrarische bedrijven die hun onderneming staakten en herbestemmingen.

Dikwijls zijn die zonnepanelen nooit of slechts een korte periode gebruikt. In Duitsland is er echter nagenoeg geen vraag naar gebruikte panelen. De Duitse overheid geeft nog steeds flinke subsidie, tot 50%, op de aanschaf van nieuwe zonnepanelen. Duitsers kopen dus liever nieuwe.

Voor Nederlanders zijn deze zonnepanelen hartstikke interessant. Ik heb contact gelegd met Duitse leveranciers die hun gebruikte zonnepanelen voor een aantrekkelijke prijs aan mij willen verkopen. Daarnaast ben ik in contact met bedrijven die deze gebruikte zonnepanelen aansluitend controleren en refurbishen, zodat deze als nieuw zijn. Bij gebruikte zonnepanelen en omvormers geldt ook dat een particulier de btw terug kan vragen. Een installatie kost dan tot de helft van de nieuwprijs en die heb je binnen drie jaar terugverdiend.

Intussen heb ik ook een leverancier uit Nederland die mij gloednieuwe zonnepanelen en omvormers verkoopt met tien jaar fabrieksgarantie.  Op mijn site, www.zonnepanelenlaarbeek.nl, bied ik deze aan voor heel lage prijzen.

Voordat ik ging handelen in refurbished zonnepanelen, heb ik natuurlijk wel gepeild of er ook behoefte aan was. De Dragons’ Den van de Gemeente Laarbeek, vorig jaar, bevestigde dat ook anderen het een goed idee vonden. Ik zat meteen bij de beste tien en na mijn pitch beloonde de organisatie mij met € 10.000,-. Een mooie bijdrage om mijn plannen waar te maken!

Als tegenprestatie vond ik het belangrijk om met het gewonnen bedrag iets binnen de gemeentegrenzen te doen. De eerste twee installaties liggen op Laarbeekse daken. Eentje aan de Eikenlaan in Beek en Donk, de andere op het dak van mijn garage.

Het adviseren en handelen in zonnepanelen doe ik als hobby, naast mijn fulltimebaan als productontwikkelaar. Ik doe het omdat het leuk en groen is, en om zonnepanelen voor iedereen bereikbaar te maken. Daar wordt uiteindelijk de hele omgeving beter van. En ik krijg er energie van!

 

Eric Hendrikx, Beek en Donk

Eric schittert in het groen

Bloemen voor de bijen

donderdag 26 april 2018

In de MooiLaarbeekKrant lazen we een artikel over het project van Laarbeeks Landschap. Inwoners van Laarbeek die een deel van hun akkerrand wilden inzaaien met bloemenzaad, konden gratis een bloemenmengsel ophalen. Een leuk en laagdrempelig initiatief waar wij graag aan mee wilden doen. Veel mensen in onze buurtapp waren er ook enthousiast over. We kwamen verschillende buren tegen bij het uitgiftepunt. Ze houden hier blijkbaar wel van wat kleur.

Sinds een jaar of drie houden wij bijen in onze tuin. Als hobby. We gebruiken de honing natuurlijk, en maken kaarsen van de bijenwas. Achter in onze tuin hebben we een aantal bijenkasten staan. Daarin zitten tussen de 40 en 60 duizend bijen. We weten niet precies hoeveel, ondanks dat afgelopen weekend de Nationale Bijentelling was. Als we ze hadden moeten tellen, hadden we weinig aan ons weekend gehad.

Als bijenhouders zijn we begaan met de bij. Juist daarom hebben we ons aangemeld. Bloemen bieden voedingsstoffen voor de bij. Dat is natuurlijk belangrijk voor zijn voortbestaan. We proberen te zorgen dat de bij op elk moment van het jaar wel voeding kan vinden in onze tuin. Anders houdt het op, en we weten allemaal hoe belangrijk de bij voor ons is. Voor een groot deel van de voedingsgewassen is bestuiving door de bij immers nodig.

Er wordt veel gepraat over de hoge bijensterfte in Nederland. Dat wordt onder andere veroorzaakt door het gebruik van pesticiden, de monocultuur en de varroamijt. De natuur bepaalt grotendeels of er voedsel voor een bij te vinden is. Opvallend is dat bijen het juist in de steden wel goed doen. Daar zijn in verhouding veel bloembakken.

De bijen in onze tuin zijn op dit moment best wel rustig. Als we de kasten openen, steken we van tevoren wel altijd een rooklantaarn aan. Daar worden ze kalm van. Dat doen we uit voorzorg, voor als ze prikkelbaar zijn. Wanneer dat het geval is? Bijvoorbeeld als er onweer dreigt en het benauwd is. Of als de koningin net is overleden. Dan kun je beter even niet te dichtbij komen. Maar anders zullen ze je niet gauw aanvallen, als je tenminste niet wild om je heen gaat slaan. Als je normaal doet tegen de bijen, doen ze dat ook tegen jou.

 

Suzanne en Bas, Lieshout

Suzanne en Bas

Genieten van de zwaluwen

donderdag 12 april 2018

Op ons melkvee- en varkensbedrijf aan de Sluisweg in Lieshout komen elk jaar heel veel huiszwaluwen om een nest te bouwen onder de overstek van de stal. De zwaluwen trekken in oktober naar Afrika en komen dan in april weer terug op de plek waar ze geboren zijn.

Van oudsher zijn boeren erg begaan met de natuur en vroeger luidde het spreekwoord: ‘Daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal voorspoed wezen en zal de bliksem niet inslaan’. Daarom laten we de nesten ook met rust en nemen we de overlast voor lief.

We waren daarom ook erg enthousiast toen de werkgroep huiszwaluwen van het IVN met het voorstel kwam om een zwaluwtil bij ons bedrijf te plaatsen, zodat de kolonie zwaluwen zich op een goede plek kan uitbreiden. Er staat er ook een bij de familie Van den Hurk aan de Sonseweg en bij de nieuwe woningen aan het Gerstveld in Lieshout.

De til staat naast ons huis en we hebben een stukje tuin beplant met vlinderstruiken en planten die insecten aantrekken. De zwaluwen hebben modder nodig om hun nest te bouwen en die vinden ze bij de waterbakken van de koeien. Bij erge droogte maken we zelf een modderbad voor de zwaluwen.

De eerste zwaluwen hebben we dit jaar op 8 april gezien. We weten dat één zwaluw nog geen zomer maakt, maar we verheugen ons heel erg op de zomer als de koeien buiten lopen en de zwaluwen over de koeien en de wei vliegen. Het is een prachtig gezicht als je ziet dat zwaluwen muggen en insecten vangen om hun jongen in het nest te voeden. Dat is echt genieten.

Het is een mooie samenwerking van de boeren met het IVN geworden. We hopen dat de zwaluwtil goed bevolkt gaat worden en zijn trots dat hij op ons bedrijf mag staan!

 

Familie Bouw, Lieshout

Zwaluwtil

Genieten van de zwaluwen

donderdag 12 april 2018

Op ons melkvee- en varkensbedrijf aan de Sluisweg in Lieshout komen elk jaar heel veel huiszwaluwen om een nest te bouwen onder de overstek van de stal. De zwaluwen trekken in oktober naar Afrika en komen dan in april weer terug op de plek waar ze geboren zijn.

Van oudsher zijn boeren erg begaan met de natuur en vroeger luidde het spreekwoord: ‘Daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal voorspoed wezen en zal de bliksem niet inslaan’. Daarom laten we de nesten ook met rust en nemen we de overlast voor lief.

We waren daarom ook erg enthousiast toen de werkgroep huiszwaluwen van het IVN met het voorstel kwam om een zwaluwtil bij ons bedrijf te plaatsen, zodat de kolonie zwaluwen zich op een goede plek kan uitbreiden. Er staat er ook een bij de familie Van den Hurk aan de Sonseweg en bij de nieuwe woningen aan het Gerstveld in Lieshout.

De til staat naast ons huis en we hebben een stukje tuin beplant met vlinderstruiken en planten die insecten aantrekken. De zwaluwen hebben modder nodig om hun nest te bouwen en die vinden ze bij de waterbakken van de koeien. Bij erge droogte maken we zelf een modderbad voor de zwaluwen.

De eerste zwaluwen hebben we dit jaar op 8 april gezien. We weten dat één zwaluw nog geen zomer maakt, maar we verheugen ons heel erg op de zomer als de koeien buiten lopen en de zwaluwen over de koeien en de wei vliegen. Het is een prachtig gezicht als je ziet dat zwaluwen muggen en insecten vangen om hun jongen in het nest te voeden. Dat is echt genieten.

Het is een mooie samenwerking van de boeren met het IVN geworden. We hopen dat de zwaluwtil goed bevolkt gaat worden en zijn trots dat hij op ons bedrijf mag staan!

 

Familie Bouw, Lieshout

Zwaluwtil

De Heindert geeft Aarle-Rixtel lucht op Boomfeestdag

woensdag 14 maart 2018

De leerlingen van groep 7/8 van bassischool De Heindert in Aarle-Rixtel kunnen goed de handen uit de mouwen steken. Dat werd op woensdagochtend 14 maart, Nationale Boomfeestdag, wel duidelijk. In de dierenweide aan de Molenstraat plantten zij een boom, en dat deden ze alsof ze nooit anders hebben gedaan.

Even voor elf uur ’s ochtends krijgt het (pluim)vee dat in de dierenweide woont bezoek van een klein legertje scholieren. Hun missie: een boom in de grond zetten. Maar niet voordat Rob, medewerker van de gemeentelijke groenvoorziening, nog eens gepassioneerd heeft uitgelegd waarom bomen zo onmisbaar zijn.

Daarna is het tijd om de spreekwoordelijke handen uit de mouwen te steken. Aan de rand van de dierenweide staat een jong boompje te wachten op een lading verse aarde. Niet zomaar een boom, maar een cornus mas (gele kornoelje). In Nederland staat die bekend als zeer zeldzaam. En dat staat dus gewoon in Aarle-Rixtel, voor iedereen te bezichtigen.

De leerlingen van De Heindert blijken noeste werkers. Om de beurt krijgen zij de spade in de hand, waarmee de kornoelje stevig in de grond wordt gezet. Binnen no-time is de klus geklaard. Een staaltje teamwork waar je gerust ‘u’ tegen mag zeggen.

Lerares Linda kijkt vanaf een afstandje tevreden toe hoe haar leerlingen ook buiten het klaslokaal hard kunnen werken. ‘De Heindert doet al jaren mee aan de Boomfeestdag. Het is vaste prik dat de gemeente Laarbeek ons benadert om mee te doen. Mijn leerlingen zijn altijd erg enthousiast. Waarschijnlijk ook omdat ze dan even niet in de klas hoeven te zitten, haha.’

Leerlinge Lara weet perfect waarom bomen zo belangrijk zijn. 'Ze geven zuurstof aan ons. Vogels kunnen er een nest in bouwen en dieren kunnen de vruchten die in een boom groeien eten.’

Maar van bomen kun je meer genieten dan je in eerste instantie zou zeggen. Op de vraag van juffrouw Linda wie er graag naar het bos gaat, gaan er veel vingers de lucht in. Hetzelfde gebeurt als ze vraagt wie er weleens een boomhut bouwt. Zonder bomen kunnen we niets opschrijven, want dan zou er geen papier zijn, weet een leerlinge.

Na een kwartier wacht de leerlingen van groep 7/8 een korte wandeling, terug naar de schoolbanken. Mede dankzij hen is de Boomfeestdag 2018 een succes geworden. Aarle-Rixtel is weer een stukje mooier. Dankzij de vers geplante boom krijgt de omgeving weer wat meer lucht. We kunnen dan ook met recht zeggen: De Heindert schittert in het groen!

De Heindert geeft Aarle-Rixtel lucht op Boomfeestdag

woensdag 14 maart 2018

De leerlingen van groep 7/8 van bassischool De Heindert in Aarle-Rixtel kunnen goed de handen uit de mouwen steken. Dat werd op woensdagochtend 14 maart, Nationale Boomfeestdag, wel duidelijk. In de dierenweide aan de Molenstraat plantten zij een boom, en dat deden ze alsof ze nooit anders hebben gedaan.

Even voor elf uur ’s ochtends krijgt het (pluim)vee dat in de dierenweide woont bezoek van een klein legertje scholieren. Hun missie: een boom in de grond zetten. Maar niet voordat Rob, medewerker van de gemeentelijke groenvoorziening, nog eens gepassioneerd heeft uitgelegd waarom bomen zo onmisbaar zijn.

Daarna is het tijd om de spreekwoordelijke handen uit de mouwen te steken. Aan de rand van de dierenweide staat een jong boompje te wachten op een lading verse aarde. Niet zomaar een boom, maar een cornus mas (gele kornoelje). In Nederland staat die bekend als zeer zeldzaam. En dat staat dus gewoon in Aarle-Rixtel, voor iedereen te bezichtigen.

De leerlingen van De Heindert blijken noeste werkers. Om de beurt krijgen zij de spade in de hand, waarmee de kornoelje stevig in de grond wordt gezet. Binnen no-time is de klus geklaard. Een staaltje teamwork waar je gerust ‘u’ tegen mag zeggen.

Lerares Linda kijkt vanaf een afstandje tevreden toe hoe haar leerlingen ook buiten het klaslokaal hard kunnen werken. ‘De Heindert doet al jaren mee aan de Boomfeestdag. Het is vaste prik dat de gemeente Laarbeek ons benadert om mee te doen. Mijn leerlingen zijn altijd erg enthousiast. Waarschijnlijk ook omdat ze dan even niet in de klas hoeven te zitten, haha.’

Leerlinge Lara weet perfect waarom bomen zo belangrijk zijn. 'Ze geven zuurstof aan ons. Vogels kunnen er een nest in bouwen en dieren kunnen de vruchten die in een boom groeien eten.’

Maar van bomen kun je meer genieten dan je in eerste instantie zou zeggen. Op de vraag van juffrouw Linda wie er graag naar het bos gaat, gaan er veel vingers de lucht in. Hetzelfde gebeurt als ze vraagt wie er weleens een boomhut bouwt. Zonder bomen kunnen we niets opschrijven, want dan zou er geen papier zijn, weet een leerlinge.

Na een kwartier wacht de leerlingen van groep 7/8 een korte wandeling, terug naar de schoolbanken. Mede dankzij hen is de Boomfeestdag 2018 een succes geworden. Aarle-Rixtel is weer een stukje mooier. Dankzij de vers geplante boom krijgt de omgeving weer wat meer lucht. We kunnen dan ook met recht zeggen: De Heindert schittert in het groen!

GroenStrijd 2.0: samenwerken voor een groenere buurt

vrijdag 16 februari 2018

‘GroenStrijd 2.0, daar fleurt je buurt van op! Het draagt bij aan een groener Laarbeek en daar zet ik me graag voor in. Het project is de opvolger van de voortuinenwedstrijd in Laarbeek. Nu gaan bewoners samen met lokale groenondernemers, zoals ik, aan de slag om openbare plekken een groene update te geven.’

‘In Laarbeek zijn er ongeveer 25 hoveniers. Een behoorlijk aantal daarvan heeft zich aangemeld als coach. En niemand bijt elkaar. De samenwerking tussen de groene ondernemers is heel goed, en dat is best bijzonder. We gunnen elkaar veel. Ik denk ook dat iedereen beseft dat de hele gemeente opknapt van het project. En dat onze uitverkiezing tot groenste gemeente van Europa ook zeker iets is waar we als groenbedrijven trots op mogen zijn. ‘

‘Toen ik hoorde van GroenStrijd 2.0, heb ik me meteen opgegeven. Ik vond het belangrijk om binnen mijn vakgebied iets bij te kunnen dragen aan mij eigen gemeente! Daar waar ik woon, en ook het liefste werk. Ik zeg weleens: wanneer ik Radio Kontakt niet meer kan ontvangen, ben ik eigenlijk te ver van huis!’

‘Samen met twee buurtverenigingen ben ik met twee projecten aan de slag: aan de Klavierstraat en de Pater Vogelsstraat, allebei in Beek en Donk. Het speelveldje aan de Klavierstraat is nu nog wat kaal, met alleen twee ijzeren voetbaldoelen en een picknicktafel. Maar daar komt hopelijk snel verandering in. Naast het voetbalveldje komt een mooi speeltoestel. En passende beplanting maakt het plan helemaal af.’

‘Ook aan de Pater Vogelsstraat ligt er een mooie opdracht. Het pleintje aan die straat is nog best verlaten en vervallen. Maar als we dat netjes aanplanten en een deel van de bestrating eruit halen, wordt het een stuk mooier. Als de jury ons groen licht geeft om die twee projecten te mogen voltooien, knappen de buurten er flink van op!’

‘Wat het mooist is van GroenStrijd 2.0? Toch wel de uitvoering en het resultaat. Bij het ontwerpen is het vaak nog wat abstract, maar als je eenmaal dichter bij de voltooiing komt, wordt alles duidelijk. Dan zie je pas écht wat de waarde van groen is. Dat geeft heel veel voldoening.’

‘De bedoeling is dat alle goedgekeurde groenplannen komende zomer zijn voltooid. En dan is Laarbeek nóg mooier en groener dan het al was!’

 

- Marco Swinkels, eigenaar Hoveniersbedrijf De Groene Hoek

Marco schittert in het groen

De sleutel tot een groen Laarbeek

vrijdag 9 februari 2018

Dat we de groenste gemeente van Europa zijn, is natuurlijk fantastisch. Het doet de gemeente Laarbeek écht goed. Het is geen bestuurlijk dingetje, maar wordt gedragen door de gemeenschap. Alle fantastische vrijwilligers met hun mooie initiatieven maken dat mogelijk. Daar mogen we erg trots op zijn!

Omdat Laarbeek eind 2016 werd uitgeroepen tot groenste gemeente, heb ik vorig jaar een groen carnavalspak gekocht. Het was een pak met klavertjes erop, maar op dat moment was een andere plantensoort meer in trek in onze gemeente: hennep. Ik wilde eigenlijk het liefst een henneppak kopen. Een beetje relativering kan geen kwaad, zeker niet in de carnavalstijd. Helaas dacht mijn vrouw daar anders over. ‘Frank, dat kun je niet maken!’, zei ze. Daarin had ze ook wel gelijk, maar ik vond het wel jammer. Van wat zelfspot is nog nooit iemand slechter geworden.

Zelfspot krijgt dit jaar ook weer een prominente rol. Afgelopen september deed ik mee aan het NK wielrennen voor gemeentebestuurders, in Beek en Donk. In letterlijke zin bleek ik geen al te beste bestuurder, zeg. Ik ging gruwelijk op mijn bek en brak mijn pols en sleutelbeen. Daar sta ik dit jaar nog maar even bij stil. Op carnavalszondag is in Beek en Donk de Kolderzitting, een nieuw initiatief. Ik laat dan een ludiek filmpje zien waarin mijn val, en de nasleep, te zien is. Van mij hoeft dat filmpje niet op internet te komen, maar we zien wel wat er gebeurt. Je moet jezelf niet altijd serieus nemen, toch?

Deze carnaval heb ik weer een vol programma. Ik bezoek dit jaar initiatieven in alle kernen van Laarbeek. Als vertegenwoordiging van de gemeente is dat natuurlijk belangrijk om te doen, maar ik zie het absoluut niet als een verplichting. We vinden het hartstikke leuk om te doen, en te zien wat de mensen van Laarbeek beweegt! 

Carnaval begint voor mij zaterdag met de traditionele sleuteloverdracht. Daarvoor is het trouwens wel zo prettig dat mijn sleutelbeen weer geheeld is. De overdracht is een officieel moment. Voor die gelegenheid heb ik dan ook een nieuw pak gekocht. Een groen pak natuurlijk - dat kan niet anders als burgemeester van de groenste gemeente van Europa. Zonder hennepplantjes erop. Dan krijg ik in elk geval geen discussie met mijn vrouw.

Ik wens iedereen een schitterende carnaval toe. Maak er samen iets moois van!

 

- Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek

Frank schittert in het groen

De sleutel tot een groen Laarbeek

vrijdag 9 februari 2018

Dat we de groenste gemeente van Europa zijn, is natuurlijk fantastisch. Het doet de gemeente Laarbeek écht goed. Het is geen bestuurlijk dingetje, maar wordt gedragen door de gemeenschap. Alle fantastische vrijwilligers met hun mooie initiatieven maken dat mogelijk. Daar mogen we erg trots op zijn!

Omdat Laarbeek eind 2016 werd uitgeroepen tot groenste gemeente, heb ik vorig jaar een groen carnavalspak gekocht. Het was een pak met klavertjes erop, maar op dat moment was een andere plantensoort meer in trek in onze gemeente: hennep. Ik wilde eigenlijk het liefst een henneppak kopen. Een beetje relativering kan geen kwaad, zeker niet in de carnavalstijd. Helaas dacht mijn vrouw daar anders over. ‘Frank, dat kun je niet maken!’, zei ze. Daarin had ze ook wel gelijk, maar ik vond het wel jammer. Van wat zelfspot is nog nooit iemand slechter geworden.

Zelfspot krijgt dit jaar ook weer een prominente rol. Afgelopen september deed ik mee aan het NK wielrennen voor gemeentebestuurders, in Beek en Donk. In letterlijke zin bleek ik geen al te beste bestuurder, zeg. Ik ging gruwelijk op mijn bek en brak mijn pols en sleutelbeen. Daar sta ik dit jaar nog maar even bij stil. Op carnavalszondag is in Beek en Donk de Kolderzitting, een nieuw initiatief. Ik laat dan een ludiek filmpje zien waarin mijn val, en de nasleep, te zien is. Van mij hoeft dat filmpje niet op internet te komen, maar we zien wel wat er gebeurt. Je moet jezelf niet altijd serieus nemen, toch?

Deze carnaval heb ik weer een vol programma. Ik bezoek dit jaar initiatieven in alle kernen van Laarbeek. Als vertegenwoordiging van de gemeente is dat natuurlijk belangrijk om te doen, maar ik zie het absoluut niet als een verplichting. We vinden het hartstikke leuk om te doen, en te zien wat de mensen van Laarbeek beweegt! 

Carnaval begint voor mij zaterdag met de traditionele sleuteloverdracht. Daarvoor is het trouwens wel zo prettig dat mijn sleutelbeen weer geheeld is. De overdracht is een officieel moment. Voor die gelegenheid heb ik dan ook een nieuw pak gekocht. Een groen pak natuurlijk - dat kan niet anders als burgemeester van de groenste gemeente van Europa. Zonder hennepplantjes erop. Dan krijg ik in elk geval geen discussie met mijn vrouw.

Ik wens iedereen een schitterende carnaval toe. Maak er samen iets moois van!

 

- Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek

Frank schittert in het groen

Rommel hier!

vrijdag 1 december 2017

‘Ik kijk graag naar filmpjes op YouTube. Toen ik een filmpje zag van Holle Bolle Gijs in de Efteling, kreeg ik een idee: een sprekende robot afvalbak. Deze afvalbak zegt dan tegen de mensen: ‘Rommel hier!’ en als je er iets in hebt gegooid zegt het ‘Dankjewel!’. Dit jaar ben ik begonnen met het opruimen van afval langs het kanaal. Ik zag vaak iets op het fietspad liggen en vond dat niet fijn. Dieren denken namelijk dat ze dat kunnen opeten. Dat is niet goed voor ze, omdat ze er dood aan kunnen gaan.'

'Ik vroeg aan mama of ze mijn tekening wilde afgeven bij het gemeentehuis. De eerste paar weken vroeg ik bijna iedere dag of ze al iets had gehoord van de gemeente. Uiteindelijk belde er een mevrouw van de gemeente. Die vond het een super goed idee en ze vroeg of ik het wilde komen presenteren aan de burgemeester. Nou, dat wilde ik wel! Mijn zusje Fien heeft mij geholpen en samen hebben we een PowerPoint presentatie gemaakt. In het kantoor van de burgemeester mocht ik presenteren en hij had goed nieuws. Ze hadden een nieuwe prullenbak neergezet in de bocht aan de weg waar ik het afval opruim. Die had ik natuurlijk allang gezien. En ik was heel blij. Ik weet zeker dat dit komt door mijn tekening!'

'Vorige week gingen we met onze school naar het Dorpshuis in Lieshout. Mama had thuis al verteld dat er kinderlintjes werden uitgedeeld, dus ik dacht ‘misschien krijg ik er wel eentje’. Toen we binnenkwamen tikte mijn vriendje mij aan en zei: ‘Dit is voor jou, Han!’. We moesten gaan zitten. En toen noemde de burgemeester mijn naam en moest ik naar voren komen. Ik dacht: ‘Oké, nu weet ik het zeker. Ik krijg een kinderlintje.’

'Sinds de prullenbak er staat, hoef ik minder afval op te ruimen. Maar er ligt nog steeds best veel. Ik vind vooral veel bierflesjes en plastic flessen met statiegeld. Die lever ik in bij de supermarkt. Het geld stop ik dan in mijn spaarpot. Ik ben aan het sparen voor een golfkarretje, dan hoef ik minder te sjouwen met de zakken.’

 

- Han de Groot (7 jaar), Lieshout

Han ruimt op  

Nijmegen maakt met groen een klimaatbestendige stad

donderdag 16 november 2017

'Lekker duurzaam met de trein naar Nijmegen en vervolgens een gezonde wandeling naar het stadhuis midden in de stad. Ik werd bijna Brabants ontvangen met een kop koffie en raakte meteen in gesprek met collega’s uit andere gemeenten. Maar ook met mensen uit voor mij onverwachte hoek, zoals de vertegenwoordigers van organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde. Zij zijn ook bezig met omgevingsmanagement en het doet mij deugd te merken dat ook in hun wereld klimaat en groen de interesse gewekt hebben.'

'Hetzelfde geldt voor projectontwikkelaars. Ik heb fraaie voorbeelden gezien van hoe projectontwikkelaars de duurzame keuzes van de gemeente Nijmegen omarmen en ze als woonkwaliteit gaan verkopen. De keuze voor het aanplanten van meer fruitbomen vertalen naar ‘wonen in een boomgaard’. En dan te bedenken dat deze nieuwbouwwijk ten noorden van de Waal in de Betuwe ligt: hoe toepasselijk kan het zijn. Ik heb hier in de praktijk gezien dat als de gemeente écht richting durft te geven, marktpartijen ook geprikkeld worden om anders te gaan denken en er hele mooie dingen kunnen ontstaan.'

'Over de Waal gesproken. We hebben rondgewandeld in het rivierpark Nijmegen, een gebied dat de afgelopen vijf jaar enorm veranderd is. Langs de Waal is een nevengeul gegraven die ervoor zorgt dat er meer ruimte is gekomen voor de rivier en daardoor minder risico voor overstromingen. Dat is nog eens anticiperen op de klimaatverandering! Een erg indrukwekkend project dat naast verhoging van de veiligheid ook nog eens een fantastisch recreatie- en natuurgebied heeft opgeleverd, met een uniek wooneiland er middenin!'

'Maar ik heb ook mooie voorbeelden op voortuin-niveau gezien. Regenpijpen die afgezaagd zijn, waarbij het regenwater voortaan via een gootje door de tuin naar de straat loopt en daar in de verlaagde groenberm terecht komt en weg kan zakken. Simpele voorbeelden die een op een toepasbaar zijn in Laarbeek. Onderweg heb ik ook foto's gemaakt van deze mooie voorbeelden, bekijk ze hier. Ik heb veel ideeën en inspiratie opgedaan tijdens dit dagje Nijmegen.'

'Wilt u ook inspiratie opdoen om uw tuin en buurt groener en duurzamer te maken? Kom dan op 27 november naar De Dreef in Aarle-Rixtel voor de inspiratieavond en doe mee met de Groenstrijd 2.0. Ik ben heel benieuwd naar uw ideeën!'

 

- Michel Brands, beleidsmedewerker groen bij Gemeente Laarbeek

Zwerfvuil in een zak

vrijdag 27 oktober 2017

'Ik houd van de natuur. Niet voor niets ben ik lid van het Wereld Natuur Fonds en van het IVN. Ik vind het belangrijk dat we er goed mee omgaan. Daarom heb ik laatst met mijn vriendje Loek zwerfvuil opgeruimd na een picknick in het bos, en daarmee haalden we zelfs de krant. We zagen zo veel rommel liggen, niet normaal. De moeder van Loek had nog wel een zak voor ons, dus wij gingen aan de slag. We hebben alles erin gedaan: blikjes, snoeppapiertjes, drinkpakjes en zelfs een schoenzool. De zak zat zo vol. Er lag ook een vieze luier, maar die hebben we laten liggen. Het is toch eigenlijk niet normaal dat er mensen zijn, die dit zomaar weggooien? Er zijn genoeg prullenbakken en anders neem je het maar mee naar huis. Vervuilers zouden ze straffen moeten geven. Ik vind het echt niet goed wat ze doen. De natuur, daar leven we van. Je wilt toch niet dat we in een vervuilde gemeente wonen? Als alles vies is, dat is toch niet fijn? En zeker niet voor de bomen en de dieren.'

'Ik ben acht jaar en ik zit in groep 5 van De Sprankel in Lieshout. We wonen in een heel mooi dorp en ik ben er trots op dat we nu zelfs horen bij de groenste gemeente van Europa. Het is heel leuk dat we nu zo worden genoemd. Mijn favoriete plekje is de speeltuin in de Kuiperstraat. In onze eigen straat hebben we ook wel een speelplek, maar die is kleiner. En ik hou ook niet zo van de zandbak. Dus we gaan liever naar de Kuiperstraat, daar kunnen we heel fijn spelen. Maar er zijn wel meer mooie plekjes! Met het IVN gaan we bijvoorbeeld de bossen in. Dan krijgen we uitleg. Er zitten verschillende kinderen bij die ik ken. Heel leuk om samen te doen.'

'Het artikel in de krant heeft heel veel reacties opgeleverd, vooral ook omdat het op Facebook stond. Veel van onze vrienden reageerden en ik kreeg ook complimenten van mijn tante. Toppie, zeiden ze. Dat maakte me best trots. En de volgende keer nemen we gewoon weer een zak mee! Het kost toch helemaal geen moeite om iets te doen voor de natuur? Al heb ik liever dat mensen hun rommel gewoon netjes weggooien. Dan houden we het samen fijn in de natuur.'

 

- Tim van Elderen uit Lieshout