Buurtidee: zelf aan de slag met groen in uw buurt

Hebt u ook wel eens gedacht dat het groen in uw straat er best aardig uitziet, maar dat het veel mooier zou worden als u het zelf zou doen? Praat er eens over met uw buren en de rest van de straat. Want gemeente Laarbeek geeft iedereen de mogelijkheid voor een ‘buurtidee’; bewoners kunnen gezamenlijk de openbare ruimte in hun eigen buurt vormgeven.

Wat houdt het in?
Hebt u samen met straat- of buurtbewoners ideeën voor het openbare groen en bent u bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om dit mogelijk te maken? Neem dan contact op via buurtidee@laarbeek.nl. De gemeente kan advies geven om het idee tot een gezamenlijk plan te maken, praktische hulp bieden en een tegenprestatie leveren. Daar staat tegenover dat de straat of de buurt zelf voor draagvlak zorgt bij andere bewoners en ook klachten onderling oplost. Daarna kunt u met uw buurtbewoners gezamenlijk aan de gang met de aanleg en of het onderhoud van de groenstrook of het pleintje.

Ja, graag!
Voor de duidelijkheid: de gemeente blijft gewoon zorgen voor het openbaar groen in uw buurt. Gras, struiken, bomen, wegen en parkeerplaatsen worden onderhouden zoals u dat van ons gewend bent. Alleen als u iets anders, mooiers, beters wilt en u gaat daar zelf mee aan de slag, dan zegt de gemeente: ja, graag!
Een buurtidee kan bijna overal toegepast worden, behalve in de zogenaamde hoofdstructuren (bijvoorbeeld de hoofdgroenstructuur volgens het groenbeleidsplan). Ook op plekken waar een aanpassing gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid kan het natuurlijk niet. Vraag het even na via buurtidee@laarbeek.nl