Cliëntondersteuning

De gemeente is verplicht om gratis cliëntondersteuning voor u te regelen. Een cliëntondersteuner is iemand die in uw belang handelt, u ondersteunt met informatie en advies en bijvoorbeeld mee gaat naar een gesprek met iemand van de gemeente. Dit alles met als doel om een zo passend mogelijke oplossing voor uw hulpvraag te vinden. Zeker voor mensen die informatie wat minder snel tot zich kunnen nemen en het veld wat minder goed kunnen overzien, is een cliëntondersteuner van belang.

De meeste mensen vinden het prettig als de cliëntondersteuner iemand uit de eigen omgeving is, bijvoorbeeld een familielid of iemand uit de buurt. Daarnaast zijn er in Laarbeek ook vrijwilligers opgeleid die de rol als cliëntondersteuner in kunnen vullen. Denk aan een ouderenadviseur of een ervaringsdeskundige. Als u liever door een professional ondersteund wordt, dan kunt u zich vooralsnog wenden tot de wijkteams. Vanuit daar wordt u dan gekoppeld aan iemand die u kan ondersteunen.