ErvenPlus

ErvenPlus: meer biodiversiteit op erven
Binnen het provinciale project ‘ErvenPlus’ investeren diverse gemeenten samen met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis in meer biodiversiteit op Brabantse erven. De provincie en de gemeente dragen financieel bij. We zijn op zoek naar inwoners met een erf buiten de bebouwde kom, die maatregelen willen nemen voor erfbewonende vogels en andere diersoorten. Met ErvenPlus krijg je niet alleen gratis advies over biodiversiteit op je eigen erf, maar ook voorzieningen en (streekeigen) beplanting om vogels en andere dieren te helpen. Hieronder vind je de voorlichtingsfolder met het aanmeldformulier. Kijk voor nog meer informatie op: http://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/erfvogels/.

PDFErvenPlus Wervingsflyer